Razlika između inačica stranice »Društvo«

Obrisano 16 bajtova ,  prije 13 godina
m
preuredio razine naslova
m (Kategorija.)
m (preuredio razine naslova)
Odnos ljudi prema prirodi uglavnom je jedinstven. Njegova suština je u kontinuiranom nastojanju ljudi za ''podčinjavanjem prirode sebi''. Odnos među ljudima je mnogo složeniji i obuhvaća sve vrste odnosa od onih manje složenih i manje važnih, do vrlo složenih i najvažnijih. Među njima su i najsloženiji i najbitniji za razumijevanje društva ''proizvodni odnosi''. Pojedinačne, emocionalne i intelektualne veze među ljudima rezultat su njihovih pojedinačnih volja, ali odnosi u koje stupaju živeći u narodu, naselju ili obitelji su nužni s obzirom na objektivnost ovih dijelova društvene stvarnosti.
 
=== Struktura i dinamika društva ===
S obzirom da [[sociologija]] proučavajući društvo, proučava i društvene pojave koje u svojoj ukupnosti međusobno povezane ljudsko društvo, to se kao jedan od prvih zadataka sociologije nameće potreba klasifikaciranja i utvrđivanja međusobnih odnosa tih pojavava, odnosno utvrđivanja strukture društva s obzirom na odnose koji postoje između elemenata iz kojih se ona sastoji. Kao i da se utvrdi dinamika društva, s obzirom na karakter promjena elemenata društva koje dovode do njegovog kretanja.
 
*''Društvena dinamika'' proizilazi iz shvaćanja pokretačkih snaga razvoja ljudskog društva kao sastavnog dijela shvaćanja društva uopće. Te su snage sadržane u razvoju proizvodnje, odnosno u razvoju njenih materijalnih snaga, koje dovode do nužne, odgovarajuće promjene u proizvodnim odnosima, a i jedni i drugi zajedno dovode do daljnjih promjena u svim ostalim područjima društvene stvarnosti, odnosno društvene nadgradnje.
 
=== Društvena osnova ===
*''Društvena osnova'' ima ekonomsko obilježje i sastoji se iz ''proizvodnih snaga'' i ''proizvodnih odnosa'', koji se zajedničkim imenom zovu ''način proizvodnje''<br>U širem smislu, društvena osnova obuhvaća i ''proizvodnju ljudi'', ''[[Zemljopis]]ne čimbenike'' i ''ostatke prethodnog načina proizvodnje''.
*''Proizvodni odnosi'' su odnosi u koje ljudi stupaju u procesu proizvodnje.
 
=== Oblici društvenog života ===
*''[[Horda]]'' je nastariji i najnerazvijeniji oblik društvenog života. Ona je nastala na nižem stupnju divljaštva i traje do njegovog sljedećeg stupnja. Formirala se iz čopora u kojemu su živjele čovjekolike životinje i predstavlja početak društvenog života. Horda je predstavljala i biološku i ekonomsku zajednicu jer je čovek sve svoje potrebe realizirao u njoj. Horda se sastojala od 10-20 članova koji su živjeli na zajedničkom teritoriju, stalno se krećući u potrazi za hranom.
**''monogamna'' (teško raskidiva)
 
=== Elementi pravno-političke strukture društva ===
*''Pravo'' predstavlja skup društvenih pravila koje je donela država s ciljem da se njima, uz pomoć monopola fizičke sile, zaštiti klasni interes vladajuće klase.
**''politička djelatnost''
 
=== Društvena svijest ===
*''[[Religija]]'' je sustav ideja i skup osjećaja koji bit svijeta objašnjavaju natprirodnim, iracionalnim. U svom razvoju religijska svijest prolazi kroz tri faze &#151; ''animizam'', ''politeizam'' i ''monoteizam''. Razvojem ljudskog društva Bog prestaje biti biće, već se javlja kao ideja (''deizam''). U suvremenom svetu prisutna je i nova vrsta religijske svijeste, ''panteizam'', koja nastoji pomiriti religiju i znanost. Religija kao kolektivna svijest opisuje se kao sustav vjerovanja i običaja vezanih uz zabranjene i izdvojene stvari nazvane ''svetima''. Svi koji prihvaćaju taj sustav vjerovanja i običaja vezani su moralnu zajednicu zvanu ''crkva''.
*''[[Umjetnost]]'' je oblik društvene svijesti kroz koji umjetnik u određenom vremenu izražava svoj odnos prema objektima i stvarnosti (prirodi u užem smislu) kroz različita estetska područja uz pomoć različitih simbola, a obraćajući se osjetilima.
 
=== Društvena dinamika ===
*''Pojam društvene dinamike ili kretanje društva''<br>Mogu se uočiti dva pojma kretanja &#151; širi i uži:
**[[Socijalističko društvo]]
 
=== Suvremeno društvo ===
 
Suvremeno društvo se s vremenom pomalo [[socijalizacija|socijalizira]]. U zemljama ''suvremenog razvijenog kapitalizma'' teče razvoj proizvodnih snaga, sredstava za proizvodnju itd. Javlja se novi sloj ljudi &#151; ''[[birokracija]]'', i još jedan novi sloj &#151; ''[[tehnokracija]]''. U nerazvijenim zemljama se uglavnom javljaju pro-komunistički militaristički režimi, pa te zemlje i dalje ostaju nerazvijene. Socijalističke zemlje su se uglavnom raspale i prešle u kapitalizam.
 
==== Neka obilježja suvremenog društva ====
*''Povezivanje čovječanstva'' događa se zahvaljujući jako brzom razvoju znanosti i tehnologije, a prvenstveno elektrotehničke i računalne.
100

uređivanja