Razlika između inačica stranice »Inženjer elektrotehnike«

bez sažetka
Na području Republike Hrvatske, "inženjer elektrotehnike" osoba je više stručne spreme (VŠS) sa završenom višom elektrotehničkom školom (5 semestara), dok je "diplomirani inženjer elektrotehnike" osoba visoke stručne spreme(VSS) sa završenim elektrotehničkim fakultetom (8 semestara + diplomski rad). Inženjeri elektrotehnike se dijele na: inženjere elektronike i inženjere elektroenergetike.Uvođenjem bolonje viša škola prelazi u stručni studij te se produžuje trajanje školovanja na 6 semestara(180 ECTS) i stječe se stručni naziv: Stručni prvostupnik.Završetkom trogodišnjeg sveučilišnog studija(6 semestara,180 ECTS) stječe se stručni naziv: Sveučilišni prvostupnik.
Nastvakom studija u trajanju od dvije godine na jednom i na drugom stječe se stručni naziv: specijalist struke odnosno magistar struke(u rangu dipl. ing).
 
Titula: Pero Perić, ing. el.
Anonimni suradnik