Barokomora: razlika između inačica

Dodano 7 bajtova ,  prije 13 godina
lektura
(→‎Vrste barokomora: File:Oxygen toxicity testing.gif)
(lektura)
[[Datoteka:Pogled kroz barokomoru.JPG|mini|200px|desno|Barokomora BLKS-301]]
 
'''Barokomora''' je složeni [[Medicina|medicinski]] uređaj koji osigurava ljudima boravak u sredini povišenog ili sniženog [[Pritisak | tlaka]] u odnosu na [[atmosfera | normalni atmosferske tlak]] od 1 [[bar]]-a. Njihovom primjenom se ostvaruje niz fizioloških promjena u organizmu, koje izaziva povećana ili snižena vrijednost parcijalnog tlaka [[kisik| kisika]] u [[disanje | udahnutom zraku]].
Barokomore se koriste u institutima, specijalnim zavodima, bolnicama i specijaliziranim liječničkim ordinacijama u gotovo svim razvijenim zemljama svijeta za medicinska istraživanja, selekciju i trenažu ljudstva za specijalne dužnosti ([[pilot | piloti]], [[kosmonautiastronaut]]i, [[padobranstvo | padobrancapadobran]]ci, [[ronjenje | ronjenjaronioci]], [[Keson | kesonski radnici]]) i [[liječenje bolesnika]]. Danas u svijetu postoji preko 20.000 barokomora različite namjene.
 
== Vrste barokomora ==
 
===Hipobarična barokomora===
 
Hipobarična barokomora je uređaj koji osigurava ljudima boravak u sredini sniženog tlaka u odnosu na normalni atmosferskeatmosferski tlak od 1 bar-a. Kako je to fiziološki jednako boravku u sredini razređenograzrijeđenog zraka, hipobarična barokomora je zapravo "simulator letenja", jer s porastom visine "u njoj se uz pomoć snažnih vakuumskih pumpi snižava barometarski pritisak koji ima zaposljedicu razrjeđenje zraka i pad parcijalnog tlaka kisika u udahnutom zraku.
posljedicu razređenje zraka i pad parcijalnog tlaka kisika u udahnutom zraku.
[[File:Oxygen toxicity testing.gif|mini|160px|desno|Selekcija pilota u barokomori]]
 
 
'''''Namjena hipobaričnih barokomora''''':
* naučnoistraživačkiznanstvenoistraživački rad u oblasti zrakoplovne fiziologije, zrakoplovne i kozmičkasvemirske medicine,
* selekcija (izbor) pilota, kosmonautaastronauta, padobraanacapadobranaca, vojnika i planinara,
* trenaža pilota, kosmonautaastronauta, padobranaca i planinara za boravak na visini,
* provjera ispravnosti visinske opreme i uređaja u zrakoplovstvu i kozmičkasvemirskim istraživanjima,
* liječenje bolesnika primjenom sniženog parcijalnog pritiska kisika.
 
 
===Hiperbarična barokomora===
Hiperbarična komora je uređaj koji osigurava ljudima boravak u sredini povišenog tlaka u odnosu na normalni atmosferskeatmosferski tlak od 1 bar-a. S "porastom dubine" uz pomoć kompresora zraka[[zrak]]a i 100% kisika iz kiseoničkih boca s kisikom pod pritiskom, u njoj raste barometarski pritisak, a to je fiziološki jednako ronjenju ispod površine mora. Hiperbarična barokomora je zapravo "simulator ronjenja", samo što umjesto vode njenu unutrašnjost ispunjava plin (100% kisik).
 
'''''Namjena hiprebaričnih barokomora''''';
*naučnoistraživački znanstvenoistraživački rad u oblasti pomorske medicine,
* selekcija (izbor) ronilacronilaca i kesonskih radnika,
* trenaža ronilacronilaca i kesonskih radnika za boravak ispod površine vode,
* provjera ispravnosti ronilačke opreme i uređaja,
* liječenje ronilacronilaca i kesonskih radnika od posljedica dekompresivne bolesti,
* liječenje bolesnika primjenom hiperbarične oksigenacije (HBO).
 
 
'''''Podjela hiperbaričnih barokomora''''';
Osnovna podjela hiperbaričnih komora zasnovana je na broju osoba koje se mogu podvrgnuti liječenju u njima, ali i na čitavom nizu razlika između pojedinih komora zasnovanom na tehničkim principima, ali i na specifičnostima vezanim za režim rada i ponašanja bolesnika koji se liječe u njima;
[[Datoteka:Barosala .JPG|mini|200px|desno|Jednomjesne hiperbarične barokomore sas pratećim monitoringom]][[File:Nasa decompression chamber.jpg|mini|200px|desno|VišemesnaVišemjesna barokomora]]
**''Jednomjesne hiperbarične barokomore'': namijenjene su za liječenje jedne osobe u ležećem, poluležećem ili sjedećem položaju. Sastoje se od tijela komore u kojoj se bolesnik izlaže HBO i prateće opreme (kiseoničke instalacije, komandnog pulta, monitoringa za praćenje vitalnih parametara bolesnika i fizičkih parametara u komori i barosali). Unutrašnju sredinu komore čini 100% kisik pod povišenim pritiskom u kojem se bolesnik "kupa" i istodobno ga udiše. Tijekom liječenja u ovim komorama liječnik je izvan komore a sa bolesnika kontaktira vizualno i preko interfon. Za razliku od višemesnih komora ovdje je liječnik posvećen i vodi brigu samo o jednom bolesnika a tlak kisika i drugi parametri podešavaju se samo njemu.
 
**''Višemjesne hiperbarične barokomore'': namijenjene su za liječenje dvije ili više osoba u ležećem, poluležećem ili sjedećem položaju. Sastoje se iz jedanogjednog, dva ili tri odjeljka koji služe za HBOT, ulazak osoblja, hitne intervencije i dostavljanje lijekova i drugog materijala u toku terapije. Unutrašnju sredinu ovih komora ispunjava zrak pod pritiskom, dok pacijent preko maske za lice, oronazalnog tubusa ili specijalnog skafandera udiše 100% kisik na povišenom pritisku.U tijekom liječenja u ovim komorama obavezno je prisutvo liječnika ili medicinskog tehničara (u svojstvu pratioca).
 
**''Hibridne hiperbarične barokomore'': su jednomesnejednomjesne komore u kojima bolesnici dišu kisik na masku a sredinu čini zrak pod pritiskom.
**''Lake prijenosne hiperbarične komore'': su jednomesnejednomjesne ili višemesnevišemjesne komore i koriste se za liječenje u kućnim uvjeti auvjetima, proizvedene su od lakih materijala (uglavnom gume i plastike) te se obično nazivaju "laka komora", i rade na nižem pritisku od pritiska na kome rade komore od čvrstog materijala. Ova komora koja je komercijalno dostupna u SAD radi na tlaku do maksimalno 4 PSI (1.27 ATA 8.92 FSU) a napaja se plinom iz koncentrata kisonikakisika (obično 95% kisik) ili 100% kisik kao plin za disanje i liječenje, iz prijenosnih boca pod pritiskom . Ukupna koncentracija kisika u ovim komorama ne smije premašitiprijeći 25%, jer veća koncentracija može povećati rizik od požara.
 
=== Hipo i hiperbarična barokomora===
 
Hipo i hiperbarična komora objedinjava u jednom uređaju radne karakteristike hipo i hiperbaričnih komora i osigurava ljudima boravak u sredini 100% kisika na povišenom pritisku (od + 0-3 bar-a), ili u sredini snižene koncentracije kisika od 10-21% i sniženog tlaka (do - 0,5 bar-a), prema potrebi. Ovaj vid komora uglavnom se koristi za liječenje raznih bolesti.
===Hiperbarična operaciona sala===