Razlika između inačica stranice »Hrvatske općine i gradovi«

Obrisano 1.346 bajtova ,  prije 10 godina
(svg)
=== Općinski načelnik i gradonačelnik (izvršna tijela)===
{{glavni|Gradonačelnik u Hrvatskoj|}}
Izvršno tijelo u općini je općinski načelnik.
Izvršna tijela u općini općinski načelnik i općinsko poglavarstvo. U općini koja ima do 3.000 stanovnika za obavljanje izvršnih poslova ne bira se poglavarstvo, već njegove dužnosti obavlja općinsko vijeće, dok općina koja ima od 3.001 do 10.000 stanovnika statutom može odrediti da se za obavljanje izvršnih poslova ne bira poglavarstvo, već da njegove dužnosti obavlja predstavničko tijelo. U tim slučajevima dužnost općinskog načelnika obavlja predsjednik općinskog vijeća.
 
IzvršnaIzvršno tijelatijelo u gradu suje gradonačelnik i gradsko vijeće.
 
Općinski načelnik i gradonačelnik biraju se neposredno.
U općini i gradu koji ima poglavarstvo općinskog načelnika, odnosno gradonačelnika bira općinsko vijeće, odnosno gradsko vijeće iz reda svojih članova, većinom glasova članova predstavničkog tijela. Općinski načelnik, odnosno gradonačelnik ima do dva zamjenika. Općinski načelnik, odnosno gradonačelnik općinu, odnosno grad.Općinski načelnik je predsjednik općinskog poglavarstva (naravno ukoliko ga općina ima), a gradonačelnik je predsjednik gradskog poglavarstva. Članove poglavarstva biraju članovi predstavničkog tijela na vrijeme od četiri godine, a na prijedlog načelnika odnosno gradonačelnika.
<!--
Broj članova poglavarstva mora biti neparan, a utvrđuje se statutom i to tako da poglavarstvo:
* općine koja ima do 10.000 stanovnika ima od tri do pet članova,
* općine i grada koji ima od 10.001 do 30.000 stanovnika ima od pet do sedam članova,
* grada koji ima više od 30.000 stanovnika ima od sedam do devet članova.
 
UOpćinski načelnik, odnosno gradonačelnik ima do dva zamjenika. Općinski načelnik, odnosno gradonačelnik predstavlja općinu, odnosno grad.
Poglavarstvo:
<!--
Općinski načelnik i gradonačelnik:
* priprema prijedloge općih akata,
* izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata predstav­ničkog tijela,
* upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama u vla­sniš­tvu jedinice lokalne samouprave kao i njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom i statutom,
* obavlja i druge poslove utvrđene statutom.
 
Poglavarstvo donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina njegovih članova. Poglavarstvo je odgovorno predstavničkom tijelu.
-->
 
=== Upravni odjeli i službe ===
Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga jedinica lokalne samouprave kao i poslova državne uprave prenijetih na te jedinice ustrojavaju se upravni odjeli i službe (upravna tijela).
Anonimni suradnik