Razlika između inačica stranice »Hrvatske općine i gradovi«

# donosi statut jedinice lokalne samouprave,
# donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga jedinice lokalne samouprave,
# bira i razrješuje općinskog načelnika, odnosno gradonačelnika i njihove zamjenike te članove poglavarstva (ukoliko ga ima)
# osniva i bira članove radnih tijela vijeća,
# uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela općine, odnosno grada,
Anonimni suradnik