Razlika između inačica stranice »Električni signal«

bez sažetka
(dodani iw, sitno)
==Analogni i digitalni oblik električnog signala==
Pod pojmom analognog električnog signala podrazumijevamo, pojednostavljeno rečeno, takav električni signal koji je u svakom trenutku vremena prisutan u sustavu (Slika desno: fig.1). Prilikom konverzije analognog signala u [[digitalizacija|digitalni]] (fig.2) određenom frekvencijom uzimaju se uzorci analognog električnog signala i izražavaju u digitalnom obliku, gdje na primjer slijed od 10 binarnih znamenki označava 1024 mogućih različitih analognih razina – unoseći prilikom konverzije digitalnog signala u analogni (fig.3) pogrešku manju od 0,1%. Digitalni sustavi su znatno manje ili skoro uopće nisu osjetljivi na neke oblike smetnji te imaju i niz drugih prednosti što je uvjetovalo brz razvoj digitalizacije procesa snimanja i reprodukcije [[zvuk|zvuka]] te sveopću primjenu.
 
==Literatura==
*Jelaković T. “Tranzistorska audiopojačala”, Školska knjiga, 1973.
*Somek. B. “Elektroakustika”, Tehnička enciklopedija, Jugoslavenski Leksikografski Zavod, 1973.
*Stuart J.R. “An approach to audio amplifier design”, Wireless World, August 1973
*Kerr R.B. “Electrical Network Science”, Prentice-Hall Inc., 1977.
*Weinberg L. “Network Analysis and Synthesis”, McGraw-Hill Book Company, 1962.
 
 
[[Kategorija:Elektronika]]