Razlika između inačica stranice »Električno polje«

Dodana 64 bajta ,  prije 10 godina
dielektrična konst. vakuuma, ujednačene oznake r, epsilon 0
m (robot Dodaje: ur:برقی میدان)
(dielektrična konst. vakuuma, ujednačene oznake r, epsilon 0)
 
==Definicija==
Dovedemo li na osamljenu metalnu kuglu polumjera R količinu pozitivnog električnog naboja Q, pokus će pokazati da naboj Q djeluje električnom silom na probni naboj q u prostoru oko kugle, gdje je sila odbojna ukoliko su naboji istog predznaka, odn. privlačna ukoliko su naboji suprotnog predznaka. Električna sila je najveća u neposrednoj blizini kugle i smanjuje se s udaljenošću. Povežemo li veličinu sile sa gustoćom zamišljenih silnica koje izviru iz kugle nabijene električnim nabojem Q, tada možemo gustoću silnica na samoj površini definirati kao omjer naboja i površine kugle polumjera <math>r</math>:
:<math>{\sigma} = \frac{Q}{4R4r^2\pi}, \,</math>
a gustoću silnica na sfernoj površini na udaljenosti r od središta nabijene kugle:
:<math>{\sigma} = \frac{Q}{4r^2\pi}. \,</math>
:<math> F \sim \frac{{Q}{q}}{4r^2\pi}. \,</math>
 
Uvođenjem pojma relativne[[dielektrična konstanta vakuuma|dielektričke konstante vakuuma]]:
 
:<math>{\varepsilon_0}=\approx 8,85854 \cdot 10 ^ {-12} </math> <math> \frac{C^2} {Nm^2},\, </math>
 
sila F se može izraziti odgovarajućom veličinom u njutnima (N), gdje je 1 Coulomb (C)= 1As:
:<math>\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4 \pi \epsilon_0} \frac{q}{r^2}\frac\mathbf{r}{r}</math>
 
gdje je <math>\ r</math> apsolutna vrijednost vektora položaja <math>\mathbf{r}</math>, a <math>\ \epsilon_0</math> je dielektrična konstanta vakuuma, a
električno polje je pozitivno za pozitivan naboj Q.
Električno polje je [[vektorsko polje]] i može se predočiti [[silnice|silnicama]]. Izvori električnog polja su pozitivni električni naboji, a ponori negativni naboji.
 
 
==Energija električnog polja==