Razlika između inačica stranice »Asan Arapović«

 
1664.; miseca ilinšćaka na 7. harambaša Parać; samo 6o junaka; otiđe u planinu inamiri se u [[Zavelimu/Zavelim|Zavelimu]] na Harapoviće; onde se pobiše; 3 živa uhitiše; 2 glavuodsikoše; i Turci se dobro podniše; 1 našeg ubiše i Paraću ruku pribiše; a ostalisvi zdravo f. B. Gosp.
1664.; miseca listopada na 20. biše tri mejdana pod Kozicom Mati Bilosaljić iTurčin iz Ljubuškoga i rani Turčina vrlo po ruci-i Grgur Perić iz Živogošća imenomDeranja; a Turčin od Mostara harambaša Harapović; ali Turčin rani našega po livojruci ter vrlo-i Jivan Medvidović imenom Galijot; a Turčin od Mostara harambaša odbanduri.
 
1669.; miseca marča na 17. budući otiša Ilija Bogdanović u četu; samo 6 druga;ter ošpija Turke na Zadvarju i poruči po ostale četnike da dodju; i podje ji 80ljudi k njemu i uzeše kulu na Poletnici i u kuli 3 kršćanina. Kulu opališe; izašli Turci iz [[Zadvarje|Zadvarja]] na pomoć; ali ji naši dočekali u busiji; 3 ubili a jednoga živa dovedoše. Ubiše Hasanagu Arapovića i to tako.
 
U proznom dijelu ( Razgovora ugodnog ) [[Kačić/Andrija Kačić Miošić|Kačića]] o smrti Hasan-age piše:
 
Na 1669 marča na 16. Otiđe osamdeset vojnika s [[Makarska|Makarske]] na Zadvarje; uzeše kulu u Poletnici; pak je upališe. Vidjevši Turci Zadvarani da kulagori; izađoše njoj na pomoć; i dočekaše ji Makarani pak se s Turcima pobiše: tri vrsna ubiše Turčina; a jednoga ufatiše živa. Pogibe na tomograšu Asan-aga Orapović; silni mejdandžija; koji biše na mejdanu ranio Deranju ajduka pod Kozicom; i posiče ga Tadija Kulišić. Baš se biše junak na junaka namirio.