Zakon očuvanja energije: razlika između inačica

m
Uklonjena promjena suradnika 89.164.18.60, vraćeno na zadnju inačicu suradnika 89.216.144.97
(strani jezik)
m (Uklonjena promjena suradnika 89.164.18.60, vraćeno na zadnju inačicu suradnika 89.216.144.97)
[[Image:simple pendulum height.png|thumb|''Slika 1. Zakon očuvanja energije se koristi za opisivanje kretanja klatna.''|right|300px]]
Postoje razni oblici [[Energija|energije]], [[toplinska energija|toplinska]] (energija izgaranja, solarna), [[kinetička energija|kinetička]] (strujanje [[vjetar|vjetra]], vodenih tokova, [[plima]] i [[oseka]] - primjeri su kinetičke energije iskoristive za dobivanje električne energije), [[mehanička energija|mehanička]], itd.
 
Zakon očuvanja energije je emprijski zakon fizike koji navodi da se ukupna [[energija]] zatvorenog sistema ne menja vremenom. Posledica ovog zakona je da energija ne može biti ni stvorena, niti uništena: već samo može menjati stanja. Takođe, [[Albert Ajnštajn]] je pokazao da [[masa]], odgovarajući formuli ekvivalencije mase i energije(''E''=''mc''<sup>2</sup>), može da se konvertuje u energiju i obrnuto, kao i da u zatvorenom sistemu bez mase nema energije i bez energije nema mase.
==Upotreba u mehanici==
U mehanici se ukupna energija sistema zapisuje kao:
: <math> E=T+V,\ </math>
gde su :
:<math>\, T=\!\frac{1} {2}\!\sum_{i} m_i v_i^2,</math>
:<math>\,(1) V=\!\sum_{i}m_i g h_i,</math>
:<math>(2) V =\frac{1}{2}\sum_k^N q_k \Phi(\mathbf r_k),</math>
 
Gde je T zbir [[kinetička energija|kinetičkih energija]] svih tela unutar sistema, a V je [[potencijalna energija]] istog sistema, s tim što jednačina (1) predstavlja potencijalnu energiju tela unutar graviacionog polja, a (2) [[električnu potencijalnu energiju]] sistema(u zavisnosti od fizičkog polja u kojem se sistem nalazi koristimo odgovarajuće formule).
Iz zakona očuvanja energije sledi da je energija(E), predstavljena kao funkcija vremena(E(t)), uvek [[konstanta|konstantna]].
 
[[Aksiom]] današnje [[Fizika|fizike]] glasi:
 
Energija zatvorenog sustavasistema ne može nestati niti ni iz ničegačega nastatati, energija može samo prelaziti iz jednog oblika u drugi, i ona je konstantna.
 
[[Kategorija:Fizika]]
12.071

uređivanje