Razlika između inačica stranice »Hrvatska narodna banka«

Obrisano 1.727 bajtova ,  prije 9 godina
Ažuriranje podataka o HNB-u
m (r2.7.1) (robot Dodaje: sh:Hrvatska narodna banka)
(Ažuriranje podataka o HNB-u)
[[Datoteka:Croatian National Bank.jpg|mini|desno|250px|Sjedište HNB-a na Trgu hrvatskih velikana 3 u Zagrebu]]
'''Hrvatska narodna banka''' ('''HNB''') je [[središnja banka]] [[Republika Hrvatska|Republike Hrvatske]]. Odgovornate je zau stabilnosttoj valutefunkciji iodgovorna opću likvidnost plaćanja uza zemljiodržavanje istabilnosti inozemstvucijena. Guverner Hrvatske narodne banke od [[srpanj|srpnja]] [[2000.]] je dr.sc. [[Željko Rohatinski]].
 
== Osnivanje ==
 
== Položaj ==
Hrvatska narodna banka je središnja banka Republike Hrvatske sa sjedištem u [[Zagreb]]u. U obavljanju svojih poslova samostalna je, neovisna i odgovorna [[Hrvatski sabor|Hrvatskom saboru]]. Hrvatska narodna bankaHNB ima svojstvo pravne osobe, ali se ne upisuje u sudski registar. SjedišteHrvatsku Hrvatskenarodnu narodnebanku bankezastupa jeguverner u [[Zagreb]]uHNB-a. Hrvatska narodna banka ima statut,temeljni kojikapital potvrđujeu Hrvatskiiznosu sabor. Hrvatsku narodnu banku zastupa guverner Hrvatske narodneod banke2.500.000.000 Hrvatskakuna narodna banka jei u isključivom je vlasništvu Republike Hrvatske, koja jamči za obveze HNB-a.
 
== Cilj i zadaci==
Osnovni cilj HNB-a jejest stabilnostodržavanje stabilnosti cijena. TakođerNe ugrožavajući ostvarivanje svoga cilja, HNB podupire gospodarsku politiku Republike Hrvatske (ali na način koji neće ugroziti primarni cilj) te djeluje u skladu s načelima otvorenog tržišnotržišnoga [[gospodarstvo|gospodarstva]] i slobodne konkurencije.
 
== Ciljevi ==
Osnovni cilj HNB-a je stabilnost cijena. Također HNB podupire gospodarsku politiku Republike Hrvatske (ali na način koji neće ugroziti primarni cilj) te djeluje u skladu s načelima otvorenog tržišno [[gospodarstvo|gospodarstva]] i slobodne konkurencije.
 
== Zadaci ==
Zadaci HNB-a su:
*utvrđivanje i provođenje monetarne i devizne politike (čl. 8-15. Zakona o HNB-u)
*držanje i upravljanje međunarodnim pričuvama Republike Hrvatske (čl. 16-17. Zakona o HNB-u)
*izdavanje novčanica i kovanog novca (čl. 19-24. Zakona o HNB-u)
*izdavanje i oduzimanje odobrenja i suglasnosti vezanih za radposlovanje banakakreditnih institucija, nadziranjekreditnih poslovanjaunija, banakainstitucija iza donošenjeplatni podzakonskihpromet propisai kojimasustava seza reguliranamiru bankarskoplatnih poslovanjetransakcija (čl.te 25-28.devizno Zakonaposlovanje oi poslovanje HNB-u)ovlaštenih mjenjača
*obavljanje poslova supervizije i nadzora poslovanja kreditnih institucija, kreditnih unija, institucija za platni promet i sustava za namiru platnih transakcija
*vođenje računa banakakreditnih institucija i obavljanje platnog prometa po tim računima, davanje kredita bankamakreditnim institucijama i primanje u depozit sredstava banakakreditnih (čl. 29-31. Zakona o HNB-u)institucija
*reguliranje, unapređenje i nadziranje platnog sustava (čl. 29-31. Zakona o HNB-u)
*uređivanje i unapređivanje sustava platnog prometa
*obavljanje zakonom utvrđenih poslova za Republiku Hrvatsku (čl. 32-33. Zakona o HNB-u)
*donošenje podzakonskih propisa u poslovima iz svoje nadležnosti,
*obavljanje ostalih, zakonom utvrđenih poslova.
 
Hrvatska narodna banka je samostalna i neovisna u okviru Ustava i zakona u cjelokupnosti poslova iz svoje nadležnosti.
 
U izvršavanju zakonskiostvarivanju utvrđenihsvojeg ciljevacilja i izvršavanju svojih zadataka Hrvatska narodna banka samostalna je i neovisna. Pri tome može – ne narušavajući svoj cilj, svoju samostalnosti i neovisnost – surađivati s [[Vlada|Vladom]] Republike Hrvatske i drugim tijelima državne vlasti.
== Kapital ==
Hrvatska narodna banka ima temeljni kapital u iznosu od 2.500.000.000 kuna.
 
=== Financijska izvješća ===
Nakon završetka svake financijske godine, Hrvatska narodna banka u roku od pet mjeseci informira Hrvatski sabor o financijskom stanju, stupnju ostvarenja stabilnosti cijena i monetarne politike.
 
=== Izvješća o monetarnoj politici ===
Hrvatska narodna banka može godišnje objaviti podatke o ostvarivanju monetarne politike, koji obuhvaćaju pregled i njezinu ocjenu monetarne politike u prethodnoj godini, te opis i obrazloženje monetarne politike koju će Hrvatska narodna banka provoditi tijekom iduće godine.
 
== Odnosi s tijelima državne vlasti Republike Hrvatske ==
U izvršavanju zakonski utvrđenih ciljeva i zadataka Hrvatska narodna banka može surađivati s [[Vlada|Vladom]] Republike Hrvatske i drugim tijelima državne vlasti.
 
Hrvatska narodna banka vodi račune Republike Hrvatske i obavlja platni promet po tim računima. Uz suglasnost [[Ministarstvo financija|Ministarstva financija]] HNB može ovlastiti drugu pravnu osobu ovlaštenu za obavljanje poslova platnog prometa da obavlja platni promet po računima Republike Hrvatske.
 
== Međunarodna suradnja ==
Hrvatska narodna banka može biti članica međunarodnih financijskih institucija te međunarodnih organizacija nadležnih za područja monetarne politike, devizne politike, platnog prometa, nadzora banaka i ostala područja iz njezina djelokruga i sudjelovati u njihovu radu.
 
== Ustroj i upravljanje ==
=== Savjet Hrvatske narodne banke ===
Savjet Hrvatske narodne banke čine [[Željko Rohatinski|guverner Hrvatske narodne banke]], zamjenik guvernera i viceguverneri po svom položaju te najviše osam vanjskih članova. Savjet Hrvatske narodne banke nadležan je i odgovoran za ostvarivanje ciljeva i izvršavanje zadataka Hrvatske narodne banke.
 
==== Zadaci Savjeta Hrvatske narodne bankeHNB-a su:====
GuvernerZadaci Savjeta Hrvatske narodne banke: su sljedeći:
 
*utvrđivanje monetarne i devizne politike,
*donošenje Statuta i financijskog plana Hrvatske narodne banke, HNB-a
*donošenje financijskih izvješća HNB-a: idva izvješćaputa godišnje podnosi se izvješće Hrvatskom saboru o monetarnojfinancijskom politicistanju, izstupnju čl.ostvarenja 58.stabilnosti cijena i 59.provedbi Zakonamonetarne opolitike, a mjesečno se Ministarstvu financija dostavlja skraćena bilanca HNB-u, a
*utvrđivanje uvjeta odobravanja kredita kreditnim institucijama
*donošenje Statuta Hrvatske narodne banke,
*utvrđivanje uvjetakamatnih odobravanjastopa kreditaHNB-a bankama,i naknada za usluge HNB-a
*uređivanje obveze izdvajanja obvezne rezerve
*utvrđivanje kamatnih stopa Hrvatske narodne banke i naknada za usluge Hrvatske narodne banke,
*izdavanje i oduzimanje odobrenja za rad kreditnim institucijama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj te podružnicama kreditnih institucija sa sjedištem izvan Republike Hrvatske
*utvrđivanje osnovice za obračunavanje obvezne rezerve i stope obvezne rezerve, kao i načina, uvjeta i rokova udovoljavanja obvezi izdvajanja i održavanja obvezne rezerve i uvjeta korištenja obveznom rezervom,
*utvrđivanje insolventnosti, banaka i odlučivanje o davanjudavanje prijedloga za pokretanje stečajnog postupka nadte bankama ili o oduzimanjuoduzimanje odobrenja za rad banaka,kreditnih institucija
*izdavanje i oduzimanje odobrenja za rad banaka i podružnica stranih banaka i za obavljanje pojedinih poslova,
*davanje suglasnosti kreditnim institucijama za pripajanje drugih društava i davanje suglasnosti za stjecanje dionica kreditnih institucija
*utvrđivanje insolventnosti banaka i odlučivanje o davanju prijedloga za pokretanje stečajnog postupka nad bankama ili o oduzimanju odobrenja za rad banaka,
*davanje suglasnosti za pripajanjeimenovanje banakapredsjednika i začlanova stjecanjeuprava dionica banaka u skladu sa zakonom koji regulira poslovanje banaka,kreditnih institucija
*donošenje odlukapodzakonskih propisa kojima se regulirauređuje devizno poslovanje pravnih i fizičkih osoba i poslovanje ovlaštenih mjenjača,
*davanje suglasnosti za imenovanje predsjednika i članova uprava banaka,
*izdavanje i oduzimanje odobrenja za rad međubankovnihsustava za namiru platnih sustavatransakcija i donošenje odlukapodzakonskih propisa kojima se propisuje način njihova rada,
*donošenje odluka kojima se regulira devizno poslovanje pravnih i fizičkih osoba i poslovanje ovlaštenih mjenjača,
*odlučivanje o apoenima i obilježjima novčanica i kovanog novca i njihovu puštanju u optjecaj i povlačenju iz optjecaja,
*izdavanje odobrenja za rad međubankovnih platnih sustava i donošenje odluka kojima se propisuje način njihova rada,
*određivanje strategije i politike upravljanja međunarodnim pričuvama
*odlučivanje o apoenima i obilježjima novčanica i kovanog novca i njihovu puštanju u optjecaj i povlačenju iz optjecaja,
*odlučivanje o članstvu HNB-a u međunarodnim institucijama i organizacijama
*određivanje vrsta i oblika imovine prikladne za držanje međunarodnih pričuva Republike Hrvatske,
*odlučivanje o članstvuosnivanju Hrvatskei narodnezatvaranju bankepodružnica ui međunarodnim organizacijama,predstavništava HNB-a.
*odlučivanje o osnivanju i zatvaranju podružnica i predstavništava Hrvatske narodne banke.
 
==== Članovi Savjeta HNB-a ====
Rukovodstvo HNB-a:
Imenovani od [[13. srpnja]] [[2006.]] godine:
* dr.sc. [[Željko Rohatinski]] - guverner (imenovan [[7. srpnja]] [[2006.]])
* prof. dr.sc. [[Boris Vujčić]] - zamjenik guvernera (imenovan [[13. srpnja]] [[2006.]])
* [[Davor Holjevac]] - viceguverner (imenovan [[13. srpnja]] [[2006.]])
* [[Relja Martić]] - viceguverner (imenovan [[13. srpnja]] [[2006.]])
* mr.sc. [[Tomislav Presečan]] - viceguverner (imenovan [[13. srpnja]] [[2006.]])
* mr.sc. [[Adolf Matejka]] - viceguverner (imenovan [[5. listopada]] [[2007.]])
 
ImenovaniVanjski odčlanovi (imenovani [[13. srpnja]] [[2006.]] godine:)
* prof.dr.sc. [[Boris Cota]]
* prof.dr.sc. [[Vlado Leko]]
* prof.dr.sc. [[Mladen Vedriš]]
 
=== Guverner Hrvatske narodne bankeHNB-a ===
Guverner Hrvatske narodne bankeHNB-a odgovoran je za provođenje odluka Savjeta Hrvatske narodne banke.
 
Pored organiziranja i upravljanja poslovanja Hrvatske narodne banke, Guverner HNB-a:
*predstavlja i zastupa Hrvatsku narodnu banku,
*propisuje pobliže uvjete i način obavljanja nadzora nad kreditnim institucijama
*donosi rješenja u postupku kontrolenadzora nad bankama,kreditnim institucijama
*donosi podzakonske propise, odluke i opće akte iz djelokruga Hrvatske narodne bankeHNB-a koji zakonom nisu stavljeni u nadležnost Savjeta Hrvatske narodne banke, HNB-a.
 
Guverner Hrvatske narodne banke:
*upravlja i rukovodi poslovanjem Hrvatske narodne banke,
*organizira rad Hrvatske narodne banke,
*potpisuje novčanice,
*predstavlja i zastupa Hrvatsku narodnu banku,
*propisuje pobliže uvjete i način obavljanja kontrole, vrste, rokove, redoslijed i postupak poduzimanja mjera prema bankama,
*donosi rješenja u postupku kontrole nad bankama,
*donosi akte o funkcioniranju i razvoju informacijskog sustava Hrvatske narodne banke,
*imenuje i razrješava osobe s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima u Hrvatskoj narodnoj banci,
*donosi opći akt o unutrašnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta u Hrvatskoj narodnoj banci i opće akte kojima se utvrđuju prava, obveze i odgovornosti zaposlenika Hrvatske narodne banke,
*donosi odluke i opće akte iz djelokruga Hrvatske narodne banke koji zakonom nisu stavljeni u nadležnost Savjeta Hrvatske narodne banke,
*odlučuje o drugim pitanjima za koja je prema ovom Zakonu, drugim zakonima i propisima nadležan kao i o pitanjima za koja ga ovlasti Savjet Hrvatske narodne banke.
 
=== Dosadašnji Guverneri HNB-a: ===su sljedeći:
* dr.sc. [[Ante Čičin-Šain]] (kolovoz 1990. – svibanj 1992.)
* dr.sc. [[Pero Jurković]] (lipanj 1992. – veljača 1996.)
* dr.sc. [[Marko Škreb]] (ožujak 1996. – srpanj 2000.)
* dr.sc. [[Željko Rohatinski]] (srpanj 2000. - )
 
==Vanjske poveznice==
* [http://www.hnb.hr/ Službene stranice HNB-a]
* [http://www.hnb.hr/propisi/zakoni-htm-pdf/h-zakon-hnb-9-7-2008.pdf Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci]
* [http://www.hnb.hr/propisi/devizni-poslovi/h-popis-novcanih-jedinica-drugih-platnih-sredstava-njihovih-oznaka.pdf?tsfsg=8b41a45c6cbdcdcb48a4b098a9e7ed87 Popis novčanih jedinica i drugih platnih sredstava i njihovih oznaka] {{pdf}}
* [http://www.tecajna.info/ Primjer uređene dnevne tečajne liste HNB-a]
 
 
9

uređivanja