Razlika između inačica stranice »Hrvatska narodna banka«

bez sažetka
 
 
U ostvarivanju svojeg cilja i izvršavanju svojih zadataka Hrvatska narodna banka samostalna je i neovisna. Pri tome može &ndash; ne narušavajući svoj cilj, svoju samostalnost i neovisnost &ndash; surađivati s [[Vlada|Vladom]] Republike Hrvatske i drugim tijelima državne vlasti.<ref name = "ZNHB">Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci, neslužbeni pročišćeni tekst, http://www.hnb.hr/propisi/zakoni-htm-pdf/h-zakon-hnb-9-7-2008.pdf, dostupno na: 15. siječnja 2011.</ref>
 
== Djelovanje HNB-a ==
Radi provođenja devizne politike HNB ima na raspolaganju različite mjere i instrumente:
# '''Devizne aukcije''' provode se ''ad hoc'' radi očuvanja stabilnosti domaće valute i održavanja likvidnosti plaćanja u zemlji i inozemstvu. Ovisno o potrebi, HNB može kupovati ili prodavati stranu valutu, a pristup aukcijama imaju samo banke koje imaju ovlaštenje za obavljanje poslova platnog prometa s inozemstvom.
# Kako bi se održala adekvatna razina devizne likvidnosti banaka, HNB određuje '''minimalno potrebna devizna potraživanja'''. Trenutna minimalna razina deviznih potraživanja u odnosu na devizne obveze jest 20%. Pojednostavljeno rečeno, za svaku kunu koju primi u stranoj valuti (ili u kunama s ugovorenom valutnom klauzulom), banka mora održavati najmanje 20 lipa imovine u stranoj valuti.<ref name = "Instr">Hrvatska narodna banka, Pregled instrumenata i mjera monetarne politike broj 3/2010., http://www.hnb.hr/monet/instrumenti_i_mjere/2010/h-instrumenti-br3-2010.pdf, dostupno na: 15. siječnja 2011.</ref> <ref name = "Godi09">Hrvatska narodna banka, Godišnje izvješće 2009., http://www.hnb.hr/publikac/godisnje/2009/h-god-2009.pdf, dostupno na: 15. siječnja 2011.</ref>
 
=== Reguliranje i nadziranje kreditnih institucija ===
U Republici Hrvatskoj djeluje 38 kreditnih institucija &ndash; 32 banke, 1 štedna banka i 5 stambenih štedionica &ndash; a HNB je odgovorna za licenciranje, reguliranje i nadzor njihovog poslovanja. ''Licenciranje'' kreditnih institucija odnosi se na izdavanje i oduzimanje odobrenja za rad kreditnih institucija, odnosno odobrenja za članstvo u upravama kreditnih institucija. ''Reguliranje'' kreditnih institucija odnosi se na donošenje podzakonskih propisa kojima se uređuje poslovanje kreditnih institucija i kojima se utvrđuju standardi sigurnog i stabilnog poslovanja kreditnih institucija. ''Nadzor'' kreditnih institucija predstavlja provjeru posluju li kreditne institucije u skladu s načelom sigurnog i stabilnog poslovanja, odnosno poštujući sve relevantne zakonske propise.
 
Za potrebe provođenja nadzora, kreditne institucije HNB-u dostavljaju izvješća o svojem poslovanju i financijskom položaju. Nadzor kreditnih institucija provodi se u obliku izravnog nadzora HNB-a u kreditnim institucijama i u vidu analize financijskih izvješća kreditnih institucija (nadzor bonitetnom analizom). Kod ''izravnog nadzora'' provjerava se određeno ciljano područje poslovanja kreditne institucije, u prostorijama kreditne institucije. ''Nadzor bonitetnom analizom'' je kontinuirano praćenje poslovanja kreditne institucije, procjena rizičnosti poslovanja i provjera zakonitosti njezina poslovanja, a provodi se analizom dostavljenih financijskih izvješća i dodatno zatraženih informacija te komunikacijom s kreditnom institucijom. U slučaju da se nadzorom nad poslovanjem kreditne institucije utvrde određene nepravilnosti ili nezakonitosti, HNB može kreditnoj instituciji naložiti mjere s ciljem otklanjanja tih nedostataka.<ref name = "Godi09" /> <ref name = "ZOKI">Zakon o kreditnim institucijama, neslužbeni pročišćeni tekst, http://www.hnb.hr/propisi/zakoni-htm-pdf/h-zakon-o-kreditnim-institucijama-zadnji-31-12-2009.pdf, dostupno na: 15. siječnja 2011.</ref>
 
== Ustroj i upravljanje ==
=== Savjet Hrvatske narodne bankeHNB-a ===
Savjet Hrvatske narodne banke čine guverner, zamjenik guvernera i viceguverneri po svom položaju te najviše osam vanjskih članova. Savjet Hrvatske narodne banke nadležan je i odgovoran za ostvarivanje ciljeva i izvršavanje zadataka Hrvatske narodne banke.<ref name = "ZNHB" />
 
==== Zadaci Savjeta HNB-a ====
*određivanje strategije i politike upravljanja međunarodnim pričuvama
*odlučivanje o članstvu HNB-a u međunarodnim institucijama i organizacijama
*odlučivanje o osnivanju i zatvaranju podružnica i predstavništava HNB-a.<ref name = "ZNHB" />
 
==== Članovi Savjeta HNB-a ====
* prof.dr.sc. [[Jure Šimović]]
* doc.dr.sc. [[Sandra Švaljek]]
* prof.dr.sc. [[Mladen Vedriš]]<ref name = "HNBweb">Hrvatska narodna banka, službene internetske stranice, http://www.hnb.hr, dostupno na: 15. siječnja 2011.</ref>
* prof.dr.sc. [[Mladen Vedriš]]
 
=== Guverner HNB-a ===
*propisuje pobliže uvjete i način obavljanja nadzora nad kreditnim institucijama
*donosi rješenja u postupku nadzora nad kreditnim institucijama
*donosi podzakonske propise, odluke i opće akte iz djelokruga HNB-a koji zakonom nisu stavljeni u nadležnost Savjeta HNB-a.<ref name = "ZNHB" />
 
 
* dr.sc. [[Pero Jurković]] (lipanj 1992. – veljača 1996.)
* dr.sc. [[Marko Škreb]] (ožujak 1996. – srpanj 2000.)
* dr.sc. [[Željko Rohatinski]] (srpanj 2000. – )<ref name = "HNBweb" />
 
==Izvori==
{{Izvori}}
*Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci, neslužbeni pročišćeni tekst, http://www.hnb.hr/propisi/zakoni-htm-pdf/h-zakon-hnb-9-7-2008.pdf, dostupno na: 15. siječnja 2011.
*Zakon o kreditnim institucijama, neslužbeni pročišćeni tekst, http://www.hnb.hr/propisi/zakoni-htm-pdf/h-zakon-o-kreditnim-institucijama-zadnji-31-12-2009.pdf, dostupno na: 15. siječnja 2011.
*Hrvatska narodna banka, Pregled instrumenata i mjera monetarne politike broj 3/2010., http://www.hnb.hr/monet/instrumenti_i_mjere/2010/h-instrumenti-br3-2010.pdf, dostupno na: 15. siječnja 2011.
*Hrvatska narodna banka, Godišnje izvješće 2009., http://www.hnb.hr/publikac/godisnje/2009/h-god-2009.pdf, dostupno na: 15. siječnja 2011.
 
==Vanjske poveznice==
9

uređivanja