Razlika između inačica stranice »Moment sile«

Dodano 386 bajtova ,  prije 9 godina
Preuređenje poveznice na razdvojbu (u napomenu) nakon preusmjeravanja članka.
m (Moment premješteno na Moment sile preko postojećeg preusmjeravanja: http://hr.wikipedia.org/w/index.php?title=Razgovor_sa_suradnikom:Roberta_F.&diff=cur)
(Preuređenje poveznice na razdvojbu (u napomenu) nakon preusmjeravanja članka.)
{{dz}}
'''Moment sile''' je [[vektor]]ska [[fizikalna veličina]] koja kod [[rotacija|rotacije]] tijela ima sličnu ulogu kakvu [[sila]] ima kod translacije tijela: moment sile daje tijelu [[kutno ubrzanje]]. Po definiciji, moment sile se računa u odnosu na neku točku, pomoću [[vektorski produkt|vektorskog produkta]]:
 
::::<math>\vec{M}=\vec{r} \times \vec{F}</math>
 
gdje je <math>\vec{r}</math> usmjerena dužina povučena od te točke do pravca na kojemu djeluje sila. (Kada se promatra njezin rotacijski učinak, vektor sile mora se postaviti na pravac koji prolazi kroz hvatište sile.) [[Mjerna jedinica]] za moment sile je [[njutnmetar]] ('''Nm'''); ona ima istu strukturu kao i [[džul]].
 
Udaljenost točke, u odnosu na koju se računa moment sile, od pravca sile zove se [[krak (fizika)|krak]] sile. Iznos momenta sile jednak je umnošku iznosa sile i toga kraka ("sila puta krak").
 
Kad se moment sile računa oko ishodišta Kartezijevog koordinatnog sustava, njegova skalarna komponenta duž neke koordinatne osi naziva se '''moment sile oko osi'''. To se vrlo često koristi u primjenama u kojima je tijelo postavljeno na neku čvrstu os (osovinu). Moment sile oko osi će biti nula kada pravac vektora sile siječe tu os ili kad je paralelan s njom.
 
Napomena:
 
Kod opisa rotacije koriste se i druge fizikalne veličine kojima je "moment" prva riječ u nazivu. U određenom kontekstu može se za neku od njih koristiti samo naziv '''moment''' ako je jasno o kojemu se "momentu" radi (najčešće za "moment sile" u kontekstu [[statika|statike]]). Za druge moguće uptorebe pogledajte [[moment (razdvojba)]].
 
[[Kategorija:Fizikalne veličine]]