Razlika između inačica stranice »Nigersko-kongoanski jezici«

bez sažetka
:::::d1. Malakote (1): malakote,
:::::d2. Mijikenda (5): chonyi (chichonyi-chidzihana-chikauma), chidigo (digo), chiduruma (duruma), kigiryama (giryama), segeju,
:::::d3. Pokomo (1): kipfokomo (pokomo; prije 2 jezika, gornji i donji<ref>[http://www.ethnologue.com/15/show_family.asp?subid=90135 Niger-CongoPokomo, Atlantic-Congo, Volta-Congo, Benue-Congo, Bantoid, Southern, Narrow Bantu, Central, E, NyikaEthnologue (E.4015th), Pokomo]</ref>).
:::::d4. Taita (2): dawida (taita); sagalla,
:::a3. F (16):
::::c. Lenje-Tonga (M.60) (6): dombe, ila, lenje, sala, soli, tonga;
::::d. Nyakyusa (M.30) (1): nyakyusa-ngonde;
::::e. Nyika-Safwa (M.20) ('''10'''; prije 6<ref>[http://www.ethnologue.com/15/show_family.asp?subid=92739 Niger-Congo, Atlantic-Congo, Volta-Congo, Benue-Congo, Bantoid, Southern, Narrow Bantu, Central, M, Nyika-Safwa (M.20), Ethnologue (15th)]</ref>): lambya, malila, ndali, nyamwanga, malavijski nyiha, nyika, safwa, tanzanijski nyiha, tanzanijski nyika, wanda;
:::a10. N (13):
::::a. Manda (N.10) (3): matengo, ngoni, tonga;