Otvori glavni izbornik

Promjene

Negativne (neprolazne) ocjene:
* nedovoljan (1)
Najbolja ocjena je 5, a najlošija 1. Ocjene se daju na temelju usmenih ili pismenih rezultata, zalaganja itd. Zaključna ocjena iz nekog predmeta se daje tako da se zbroje sve ocjene, te se podijeli s brojem ocjena (npr. 5,5,5,4= 19:4=4,75-5). Ako je prosjek 4,4, onda je ocjena 4. Ako je prosjek 4,5, onda je ocjena 5 itd. Opći uspjeh na kraju školske godine izračuna se tako da zbrojimo sve zaključne ocjene iz predmeta i zatim taj zbroj podijelimo s brojem predmeta (koliko ih ima).
 
== Općenito ==