Razlika između inačica stranice »Jezične porodice i jezici«

#'''[[Istočni Geelvink Bay jezici|Istočni Geelvink Bay/East Geelvink Bay]]''' (11)
#'''[[Istočnonovobritanski jezici|Istočnonovobritanski/East New Britain]]''' (7)
#'''[[Istočni Trans-Fly jezici|Eastern Trans-Fly]]''' (4)
#'''[[Eskimsko-aleutski jezici|Eskimo-Aleut]]''' (11)
#'''[[Guahibo (jezična porodica)|Guahiban]]''' (5)
#'''[[Gulf jezici|Gulf/Zaljevski jezici]]''' (4)
#Gulf (4)
#'''[[Harakmbet]]''' (2)
#'''[[Hibito-Cholon (jezična porodica)|Hibito-Cholon]]''' (2)
#Hmong-Mien (38)
#Hokan (23)