Razlika između inačica stranice »Hrvatske općine i gradovi«

== Samoupravni djelokrug općina i gradova ==
Općine i gradovi u svom samoupravnom djelokrugu obavljaju poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:
* uređenje naselja i stanovanje u skladu sa županijskim planom,
* prostorno i urbanističko planiranje u skladu sa županijskim planom,
* komunalno gospodarstvo,
* briguskrb o djeci,
* socijalnu skrb,
* primarnu zdravstvenu zaštitu,
* zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
* protupožarnu i civilnu zaštitu,
* lokalni promet na svom području ne ubrajajući državne i županijske prometnice,
* te ostale poslove koji su im zakonom stavljeni u nadležnostdjelokrug.
 
Veliki gradovi, kao i gradovi sjedišta županija u svom samoupravnom djelokrugu obavljaju poslove koji se odnose na:
* uređenje naselja i stanovanje,
* prostorno i urbanističko planiranje,
* komunalno gospodarstvo,
* briguskrb o djeci,
* socijalnu skrb,
* primarnu zdravstvenu zaštitu,
* održavanje javnih cesta,
* izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih uz gradnju, te provedbu dokumenata prostornog uređenja,
* te ostale poslove koji su im zakonom stavljeni u nadležnostdjelokrugu.
 
Dakle, vidiljivo je da veliki gradovi, kao i gradovi sjedišta županija, imaju širi samoupravni djelokrug nego općine i gradovi. Uz sve to, veliki gradovi mogu obavljati i neke poslove iz djelokruga županije (''za djelokrug županija vidjeti članak: [[Hrvatske županije]]'')
 
Anonimni suradnik