Razlika između inačica stranice »Marijaš«

Dodano 170 bajtova ,  prije 7 godina
*Igrač mora reći predajem se prije nego zove aduta. Ako je zvao aduta, nema više predaje nego mora igrati! (Ovo vrijedi za igru u dvoje ili troje; igra u četvero je već razjašnjena).
 
 
== '''Vanredne igre (sa pripadajućim bodovima)''' ==
 
Vanredna igra se najavljuje kada bi igrač trebao reći dalje. Ako igrač zaključi da ima dobre karte za neku vanrednu igru, kada na njega dođe red da kaže dalje, on ne govori dalje nego kaže koju vanrednu igru će igrati. Ako igrač koji igra poslije njega želi igrati vanrednu igru koja nosi više bodova, može (znači ako jedan igrač igra npr. Betl, neki od igrača poslije njega u nizu može igrati Durmaš).
 
=== ''Napomene'' ===
 
* Bodovi u zagradama se odnose na bodovanje u igrama u troje i četvero. Za igru u dvoje, vanredne igre nisu uobičajene, ali ako se igra, bodovi u zagradama se množe sa 2 (dakle npr. u dvoje „Betl dalje“ iznosi 6 bodova, a ne 3).
* Kod igre u troje, ako igrač odluči igrati vanrednu igru, on samo umjesto dalje kaže da igra vanrednu igru i uzme 2 karte iz talona. Nakon što odbaci 2 karte po vlastitom izboru objavljuje ostalim igračima koju vanrednu igru će igrati. Ako netko nakon njega želi odigrati „jaču“ igru, najavljuje to i uzima karte iz talona te nakon zamjene vraća dvije karte u talon.
*Također kodKod igre u troje, nakon što prođe cijeli krug igrača i svi se izjasne koju vanrednu igru žele igrati, igrač koji je trebao zvati aduta ima pravo odigrati još jaču vanrednu igru od trenutno najavljene (bez obzira što je već rekao Dalje).
* Kod igre u troje, u svim vanrednim igrama (osim "Fircik i sto" i "Cvancik i sto", dozvoljeno je u talon "odbaciti" Asa ili Desetku.
 
=== ''Betl dalje (3 boda)'' ===
 
Ovo je igra u kojoj igrač ne smije odnijeti niti jedan štih. U ovoj igr nema ni zvanja ni aduta.
:Ako su ostali uspjeli „srušiti“ igrača (nije uspio odigrati Betl), svi si upisuju po 3 boda (osim igrača koji je „pao“).
 
=== ''Fircik i sto (4 boda)'' ===
 
U ovoj igri, igrač koji igra Fircik i sto mora zvati fircik i napraviti rezultat od 100 ili više.
:# Ako je igrač koji zove aduta zvao damu ili kralja (npr. Herc kralja), kada igrač koji ima u ruci tog herc kralja (ili damu) dođe na red da kaže dalje, i ako on u ruci ima fircik, može reći „herc kralj ima fircik“ (ali ne smije reći dalje). Tada igrač koji je zvao aduta ako želi može najaviti igru Fircik i sto. Ako smatra da nema karte za Fircik i sto, samo kaže „trebat će mu“ i igra ide dalje.
 
=== ''Ver Betl dalje (6 bodova)'' ===
 
Ova je igra identična igri Betl, samo što se igra sa otvorenim kartama. U ovoj igri nema zvanja ni aduta.
:Ako uspješno odigra Ver Betl (ne preuzme niti jedan štih), on si piše 6 bodova.
 
=== ''Durmaš (6 bodova)'' ===
 
Cilj ove igre je pokupiti sve štihove u igri. U ovoj igri nema zvanja ni aduta.
:Ako igrač uspije uzeti sve štihove, on sebi piše 6 bodova.
 
=== ''Durmaš ko jami (6 bodova) – Može se igrati samo u četvero'' ===
 
Cilj ove igre je pokupiti sve štihove osim eventualno zadnjeg. U ovoj igri nema aduta ni zvanja.
:Ako nitko ne uspije uzeti zadnji štih, samo igrač koji je igrao Durmaš si piše 6 bodova.
 
=== ''Durmaš Metljester (6 bodova) – Može se igrati samo u četvero'' ===
 
Cilj ove igre je pokupiti sve štihove osim predzadnjeg (i eventualno zadnjeg). U ovoj igri nema zvanja ni aduta.
*Ako igrač ipak uspije pokupiti sve štihove (kao kod običnog Durmaša), onda si samo on piše 6 bodova.
 
=== ''Cvancik i sto (8 bodova)'' ===
 
Ova igra je vrlo slična igri fircik i 100, samo što se umjesto fircika zove cvancik. Cilj igre je uz cvancik skupiti preko 100 punata. U ovoj igri nema zvanja (osim navedenog cvancika) ni aduta.
:Ako ne uspije sakupiti 100 bodova, svi ostali igrači pišu si po 8 bodova.
 
=== ''Durmaš cvancik i sto (10 bodova)'' ===
 
Ovo je najjača igra. Cilj igre je zvati cvancik i uzeti sve štihove. U ovoj igri nema zvanja (osim navedenog cvancika) ni aduta.
:Ako bilo koji protivnički igrač uzme barem jedan štih, igrač „pada“ i svi ostali igrači si pišu po 10 bodova.
:Ako igrač zove cvancik i uspije uzeti sve štihove, on sebi piše 10 bodova.
 
 
== Kontriranje ==
28

uređivanja