Dmitar Zvonimir

Pridružio se 2. srpnja 2010.
| bgcolor="#FF0000" | '''Povijest:'''
| bgcolor="#FFD700" | '''Kemija:'''
| bgcolor="#00FF00" |'''Slikarstvo'''
|-
|[[Kronologija]]
| bgcolor="#6495ED" | [[s:Prisega kralja Zvonimira (Wikizvor)|Prisega kralja Zvonimira]]
|[[Kemijska veza]]
|bgcolor="#FFFF00" |[[Mara Šarić]]
|-
|[[Ivan Horvat (ban)]]
| bgcolor="#6495ED" | [[Lavoslav Horvat]]
|[[Elektronegativnost]] Mullikenova elektronegativnost
|bgcolor="#FFFF00" |[[Ljubo Babić]], dopuna
|-
|[[Vinko Kos]]
|[[Vladimir Kirin]]
|-
| bgcolor="#6495ED" | [[Hrvatsko plemstvo]]
|[[Atomski radijus]] (dopuna članka)
|bgcolor="#FFFF00" |
|-
|[[Pavao Horvat (biskup)]]
| bgcolor="#6495ED" | [[Paleografija]]
|[[Zakon očuvanja mase]]
|bgcolor="#FFFF00" |
|
|-
|[[Tekije (Srijem)]]
| bgcolor="#6495ED" |[[Titel]] dopuna povijesnog dijela
|[[Kemijska kinetika]]
|bgcolor="#FFFF00" |
|
|-
|[[Petrovaradin]] dopuna povijesnog dijela
|bgcolor="#6495ED" |[[Leskovec Toplički]] povijest
|[[Zaštita okoliša]]
|bgcolor="#FFFF00" |
|
|-
|[[Svibovec]] povijest
|bgcolor="#6495ED" |[[Jalševec Svibovečki]] povijest
|
|bgcolor="#FFFF00" |
|
|-
|[[Drenovec]] povijest
|bgcolor="#6495ED" |[[Crkva Gospe Snježne na Tekijama]]
|
|bgcolor="#FFFF00" |
|
|-
|[[Crkva sv. Jurja u Petrovaradinu]]
|bgcolor="#6495ED"|[[Crkva Sv. Roka u Petrovaradinu]]
|
|bgcolor="#FFFF00" |
|
|-
|[[Crkva Uzvišenja sv. Križa u Petrovaradinu]]
|
|-
|bgcolor="#6495ED"|[[Broz]]
|
|
|bgcolor="#FFFF00" |
|-
|[[Podzvizd]] povijest
|bgcolor="#6495ED"|[[Ivan Drašković, palatin]] [[Ivan III. Drašković]]
|
|bgcolor="#FFFF00" |
|
|-
|[[Rod Draškovića]]
|bgcolor="#6495ED"|[[Pišćanovec]]
|
|bgcolor="#FFFF00" |
|
|-
|[[Modrići]]
|
|bgcolor="#40E0D0" |
|
|bgcolor="#6495ED"|[[Raškaj]]
|
|bgcolor="#FFFF00" |
|
|-
|[[Žugec]]
|
|-
|bgcolor="#6495ED"|[[Modrići]]
|
|
|bgcolor="#FFFF00" |
|-
|[[Hrvatsko plemstvo]]
|bgcolor="#40E0D0" |
|
|-
|bgcolor="#6495ED"|[[Broz]]
|
|
|bgcolor="#FFFF00" |
|-
|}