Razlika između inačica stranice »El-Muvetta«

Dodano 98 bajtova ,  prije 8 godina
veliko i malo slovo, rječnik
(veliko i malo slovo, rječnik)
{{Naslov u kurzivu}}
"'''Muvetta'''" ([[Arapski]] "'''الموطأ'''") je knjiga [[Malik ibn Enes|Imama Malika]] koja spada u jednu od najpoznatijih [[Hadis]]kih zbirki u [[Islam]]skom svijetu.
'''El-Muvetta''' ([[arapski jezik|ar.]] "'''الموطأ'''") je knjiga [[Malik ibn Enes|Imama Malika]] koja spada u jednu od najpoznatijih [[hadis]]kih zbirki u [[islam]]skom svijetu, obuhvaća pitanja koja se odnose na pravo, teologiju i druge discipline. Na njoj je Imamimam Malik aktivno radio oko 11 godina, i to od 770. do 781. godine. U doradu djela utrošio je punih 40 godina.<Ref>"El-Eimetul Erbea" Dr Eš-Širbasi</Ref>. Razlog nastajanja je bio je prijedlog [[Halifa|halîfe]] Ebu Džafera El-Mensura, koji je prilikom obavljanja [[Hadž]]a, sreo imama Malika i predložio mu da napiše djelo koje će biti "između Ibn Omerove strogosti i Ibn Abassove popustljivosti".
On je napisao ovo djelo i nazvao ga "Muvetta".<Ref>"El Sunetu ve mekanetuha fil tešri'il islami" Dr. Mustafa El-Sibai</Ref>. Sam Malik navodi zbog čega je ovom djelu dao ime "Muveta". On kaže: "Ovo sam djelo dao na uvid sedamdeseterici medinskih pravnika, koji su ga decidnoknjigu pregledali, ocijenili i dostavili primjedbe dostavili, pa sam ga zato i nazvao El-Muveta-Utrti put".<Ref>Isti izvor</Ref>.
 
== Format knjige ==
 
U Muvetta se nalazi ukupno 1.7201720 hadisa, zajedno sa citatima ashaba i [[Tabiini|tabiina]]. Od tog broja 600 su "musned predaje", 228 "[[Hadis|mursel predaje]]", 613 "[[Hadis|mevkuf predaje]]" i 285 izreke [[Tabiini|tabiina]]. Ovo djelo, uz hadise, tretira i brojna [[Fikhfikh]]ska pitanja. El-Ketanî tvrdi da Malik u "Muveta"knjizi tretiraobrađuje oko 3.0003000 [[Šerijatšerijat]]sko-pravnih pitanja.
 
Islamski učenjaci su se razišli u pogledu autentičnosti predaja u ovom djelu. Tako ga neki preferiraju u odnosu na "[[Sahih Buhari]]" i "[[Sahih Muslim]]", drugi ga izjednačavaju s ova dva najpoznatija hadiska djela, a treći smatraju da su merfu i mutesil predaje u ovom djelu ravne predajama navedena dva Sahiha, dok predaje koje nisu takve, nisu na tom nivou. Međutim, većina islamskih učenjaka, obzirom na postojanje velikog broja citata [[Ashabi|ashaba]], [[Tabiini|tabiina]] i Malikovih promišljanja, svrstavaju ga odmah nakon Sahiha Buharije i Muslima, što je, po njima, i najispravnije.