Razlika između inačica stranice »Opća deklaracija o pravima čovjeka«

bez sažetka
* pravo na društveni i međunarodni poredak u kojem se mogu ostvarivati ljudska prava (čl. 28.).
 
Sadržaj 30 članaka Opće deklaracije o pravima čovjeka kasnije je ugrađivan u druge međunarodne akte, uvijek uz stanovite izmjene. Najvažniji od tih akata su [[Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima]] i [[Međunarodni pakt o građanskimgospodarskim, socijalnim i političkimkulturnim pravima]] - oba proglašena od Opće skupštine Ujedinjenih naroda 1966. godine, te nakon dovoljnog broja ratifikacija od nacionalnih parlamenata stupili na oba stupila na snagu 1976.
 
== Literatura ==