Razlika između inačica stranice »Neutralizacija (kemija)«

HCl + NaOH --> NaCl + H<sub>2</sub>O
 
Pritom se radi o spajanju spajanju [[vodik]]ovih [[ion]]a (H<sup>+</sup>, odnosno [[hidronij]]evih iona, H<sub>3</sub>O<sup>+</sup>) i [[hidroksid]]nih iona (OH<sup>-</sup>), koji su nastali [[disocijacija|disocijacijom]] u [[otopina|otopini]], u vrlo slabo disocirane molekule vode, H<sub>2</sub>O. Nakon reakcije otopina jakih kiselina s jakim bazama (ili otopina slabih kiselina sa slabim bazama) u [[stehiometrija|stehiometrijskom]] omjeru, koncentracija je iona H<sub>3</sub>O<sup>+</sup> i OH<sup>-</sup> u otopini jednaka i otopina reagira neutralno (pH = 7).
 
Kada se otopi u vodi, snažna baza poput natrijevog hidroksida rastavi se na hidroksidne i natijeve ione:
Anonimni suradnik