Razlika između inačica stranice »Prekršajni sudovi u Hrvatskoj«

Prekršajni sudovi obavljaju poslove međunarodne pravne pomoći u postupcima iz svoje nadležnosti, te druge poslove određene zakonom. Zakonom se može odrediti jedan prekršajni sud koji će odlučivati u određenoj vrsti predmeta iz djelokruga prekršajnog suda s područja više prekršajnih sudova.
 
==PopisSjedište i područje nadležnosti prekršajnih sudova== je:
 
{| width=90%
I. U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI
| valign="top" |
 
*Prekršajni sud u Belom Manastiru
Na području Zagrebačke županije osnivaju se prekršajni sudovi u Ivanić-Gradu, Samoboru, Velikoj Gorici, Vrbovcu i Zaprešiću.
*Prekršajni sud u Benkovcu
Prekršajni sud u Ivanić-Gradu za područje općina: Ivanjska, Kloštar Ivanić, Križ i Štefanje i gradova Ivanić-Grad i Čazma.
*Prekršajni sud u Biogradu n/m
Prekršajni sud u Samoboru za područje općine Stupnik i gradova Samobor i Sveta Nedelja.
*Prekršajni sud u Bjelovaru
Prekršajni sud u Velikoj Gorici za područje općina: Kravarsko, Orle i Pokupsko i grad Velika Gorica.
*Prekršajni sud u Blatu
Prekršajni sud u Vrbovcu za područje općina: Bedenica, Brckovljani, Dubrava, Farkaševac, Gradec, Preseka, Rakovec, Rugvica i gradova Dugo Selo, Sv. Ivan Zelina i Vrbovec.
*Prekršajni sud u Bujama
Prekršajni sud u Zaprešiću za područje općina: Bistra, Brdovec, Dubravica, Jakovlje, Luka, Marija Gorica i Pušća i grad Zaprešić.
*Prekršajni sud u Buzetu
 
*Prekršajni sud u Crikvenici
II. U KRAPINSKO-ZAGORSKOJ ŽUPANIJI
*Prekršajni sud u Čabru
 
*Prekršajni sud u [[Čakovec|Čakovcu]]
Na području Krapinsko-zagorske županije osnivaju se prekršajni sudovi u Krapini, Zaboku i Zlataru.
*Prekršajni sud u [[Čazma|Čazmi]]
Prekršajni sud u Krapini za područje općina: Đurmanec, Jesenje, Petrovsko, Radoboj, Desinić i Hum na Sutli i gradova Pregrada i Krapina.
*Prekršajni sud u Daruvaru
Prekršajni sud u Zaboku za područje općina: Bedekovčina, Kraljevac na Sutli, Krapinske Toplice, Kumrovec, Sv. Križ Začretje, Tuhelj, Veliko Trgovišće, Zagorska Sela i gradova Klanjec i Zabok.
*Prekršajni sud u Delnicama
Prekršajni sud u Zlataru za područje općina: Budinščina, Gornja Stubica, Hrašćina, Konjščina, Lobor, Mače, Marija Bistrica, Mihovljan, Novi Golubovec, Stubičke Toplice, Zlatar Bistrica i gradova Donja Stubica, Oroslavje i Zlatar.
*Prekršajni sud u Donjem Lapcu
 
*Prekršajni sud u Donjem Miholjcu
III. U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI
*Prekršajni sud u Donjoj Stubici
 
*Prekršajni sud u Drnišu
Na području Sisačko-moslavačke županije osnivaju se prekršajni sudovi u Kutini i Sisku.
*Prekršajni sud u Dubrovniku
Prekršajni sud u Kutini za područje općina: Jasenovac, Lipovljani, Popovača, Velika Ludina i gradova Kutina i Novska.
*Prekršajni sud u [[Duga Resa|Dugoj Resi]]
Prekršajni sud u Sisku za područje općina: Donji Kukuruzari, Dvor, Gvozd, Hrvatska Dubica, Lekenik, Majur, Martinska Ves, Sunja, Topusko i gradova Glina, Hrvatska Kostajnica, Petrinja i Sisak.
*Prekršajni sud u Dugom Selu
 
*Prekršajni sud u Dvoru
IV. U KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI
*Prekršajni sud u Đakovu
 
*Prekršajni sud u [[Đurđevac|Đurđevcu]]
*Na području Karlovačke županije osniva se Prekršajni sud u Garešnici Karlovcu.
Prekršajni sud u Karlovcu za područje općina: Barilović, Bosiljevo, Cetingrad, Draganić, Generalski Stol, Josipdol, Kamanje, Klinča Sela, Krašić, Krnjak, Lasinja, Netretić, Pisarovina, Plaški, Rakovica, Ribnik, Saborsko, Tounj, Vojnić, Žakanje, Žumberak i gradova Duga Resa, Jastrebarsko, Ogulin, Ozalj, Slunj i Karlovac.
*Prekršajni sud u Glini
 
*Prekršajni sud u [[Gospić]]u
V. U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI
*Prekršajni sud u [[Gračac]]u
 
*Prekršajni sud u [[Grubišno Polje|Grubišnom Polju]]
*Na području Varaždinske županije osniva se Prekršajni sud u Gvozdu Varaždinu.
Prekršajni sud u Varaždinu za područje općina: Beretinec, Cestica, Gornji Kneginec, Jalžabet, Sveti Ilija, Sračinec, Petrijanec, Trnovec Bartolovečki, Vidovec, Vinica, Bednja, Donja Voća, Klenovnik, Maruševec, Martijanec, Mali Bukovec, Veliki Bukovec, Sveti Đurđ, Breznički Hum, Breznica, Ljubešćica, Visoko i gradova Varaždin, Ivanec, Lepoglava, Ludbreg, Novi Marof i Varaždinske Toplice.
*Prekršajni sud u Hrvatskoj Kostajnici
 
*Prekršajni sud u Hvaru
VI. U KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI
*Prekršajni sud u Iloku
 
*Prekršajni sud u Imotskom
Na području Koprivničko-križevačke županije osnivaju se prekršajni sudovi u Koprivnici i Križevcima.
*Prekršajni sud u [[Ivanec|Ivancu]]
Prekršajni sud u Koprivnici za područje općina: Drnje, Đelekovec, Ferdinandovac, Gola, Gornja Rijeka, Hlebine, Kalinovac, Kloštar Podravski, Koprivnički Ivanec, Koprivnički Bregi, Legrad, Molve, Novigrad Podravski, Novo Virje, Peteranec, Podravske Sesvete, Rasinja, Sokolovac, Virje i gradova Đurđevac i Koprivnica.
*Prekršajni sud u Ivanić Gradu
Prekršajni sud u Križevcima: za područje općina: Kalnik, Sveti Petar Orehovec, Sveti Ivan Žabno i grad Križevci.
*Prekršajni sud u Jastrebarskom
 
*Prekršajni sud u [[Karlovac|Karlovcu]]
VII. U BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJI
*Prekršajni sud u Kaštel Sućurcu
 
| valign="top" |
Na području Bjelovarsko-bilogorske županije osnivaju se prekršajni sudovi u Bjelovaru i Daruvaru.
*Prekršajni sud u Klanjcu
Prekršajni sud u Bjelovaru za područje općina: Kapela, Nova Rača, Rovišće, Severin, Šandrovac, Velika Pisanica, Veliko Trojstvo, Zrinski Topolovac i grad Bjelovar.
*Prekršajni sud u Kninu
Prekršajni sud u Daruvaru za područje općina: Dežanovac, Đulovac, Končanica, Sirač, Berek, Hercegovac, Velika Trnovitica i Veliki Grđevac i gradova Daruvar, Garešnica i Grubišno Polje, Lipik i Pakrac.
*Prekršajni sud u Koprivnici
 
*Prekršajni sud u Korčuli
VIII. U PRIMORSKO-GORANSKOJ ŽUPANIJI
*Prekršajni sud u Korenici
 
*Prekršajni sud u Krapini
Na području Primorsko-goranske županije osnivaju se prekršajni sudovi u Crikvenici, Delnicama, Krku, Malom Lošinju, Opatiji, Rabu i Rijeci.
*Prekršajni sud u Križevcima
Prekršajni sud u Crikvenici za područje Vinodolske općine i gradova Crikvenica i Novi Vinodolski.
*Prekršajni sud u Krku
Prekršajni sud u Delnicama za područje općina: Brod Moravice, Fužine, Lokve, Mrkopalj, Ravna Gora i Skrad i gradova Čabar, Delnice i Vrbovsko.
*Prekršajni sud u Kutini
Prekršajni sud u Krku za područje općina: Baška, Dobrinj, Malinska-Dubašnica, Omišalj, Punat i Vrbnik i grad Krk.
*Prekršajni sud u Labinu
*Prekršajni sud u Lastovu Malom Lošinju za područje gradova Cres i Mali Lošinj.
Prekršajni sud u Opatiji za područje općina: Lovran, Matulji i Mošćenička Draga i grad Opatija.
*Prekršajni sud u Ludbregu
*Prekršajni sud u Makarskoj Rabu za područje općine Lopar i grad Rab.
Prekršajni sud u Rijeci za područje općina: Čavle, Jelenje, Klana, Kostrena i Viškovo i gradova Bakar, Kastav, Kraljevica i Rijeka.
*Prekršajni sud u Malom Lošinju
 
*Prekršajni sud u [[Metković]]u
IX. U LIČKO-SENJSKOJ ŽUPANIJI
*Prekršajni sud u Našicama
 
*Prekršajni sud u Novalji
Na području Ličko-senjske županije osnivaju se prekršajni sudovi u Gospiću, Senju i Novalji.
*Prekršajni sud u [[Nova Gradiška|Novoj Gradišci]]
Prekršajni sud u Gospiću za područje općina: Gračac, Karlobag, Lovinac, Perušić, Donji Lapac, Plitvička Jezera, Udbina, Brinje i Vrhovine i gradova Gospić i Otočac.
*Prekršajni sud u Novom Marofu
*Prekršajni sud  u NovomSenju za područje grada Zagrebu Senja.
*Prekršajni sud  u Novskoj Novalji za područje grada Novalje.
 
*Prekršajni sud u [[Obrovac|Obrovcu]]
X. U VIROVITIČKO-PODRAVSKOJ ŽUPANIJI
*Prekršajni sud u Ogulinu
 
*Prekršajni sud u Omišu
Na području Virovitičko-podravske županije osniva se Prekršajni sud u Virovitici.
*Prekršajni sud u Opatiji
Prekršajni sud u Virovitici za područje općina: Crnac, Čačinci, Čađavica, Gradina, Lukač, Mikleuš, Nova Bukovica, Pitomača, Suhopolje, Sopje, Špišić Bukovica, Voćin, Zdenci i gradova Slatina, Orahovica i Virovitica.
*Prekršajni sud u Orahovici
 
*Prekršajni sud u Osijeku
XI. U POŽEŠKO-SLAVONSKOJ ŽUPANIJI
*Prekršajni sud u Otočcu
 
*Prekršajni sud u Ozlju
*Na području Požeško-slavonske županije osniva se Prekršajni sud  u Pagu Požegi.
Prekršajni sud u Požegi za područje općina: Brestovac, Čaglin, Jakšić, Kaptol, Velika i gradova Kutjevo, Pleternica i Požega.
*Prekršajni sud u Pakracu
 
*Prekršajni sud u Pazinu
XII. U BRODSKO-POSAVSKOJ ŽUPANIJI
*Prekršajni sud u Petrinji
 
*Prekršajni sud u Pitomači
Na području Brodsko-posavske županije osnivaju se prekršajni sudovi u Novoj Gradiški i Slavonskom Brodu.
*Prekršajni sud u Pločama
Prekršajni sud u Novoj Gradiški za područje općina: Cernik, Davor, Dragalić, Gornji Bogićevci, Okučani, Nova Kapela, Rešetari, Stara Gradiška, Staro Petrovo Selo i Vrbje i grad Nova Gradiška.
*Prekršajni sud u Poreču
Prekršajni sud u Slavonskom Brodu za područje općina: Bebrina, Brodski Stupnik, Bukovlje, Donji Andrijevci, Garčin, Gornja Vrba, Gundinci, Klakar, Oprisavci, Oriovac, Podcrkavlje, Sibinj, Sikirevci, Slavonski Šamac, Velika Kopanica i Vrpolje i grad Slavonski Brod.
*Prekršajni sud u [[Požega|Požegi]]
 
*Prekršajni sud u Pregradi
XIII. U ZADARSKOJ ŽUPANIJI
| valign="top" |
 
*Prekršajni sud u Prelogu
Na području Zadarske županije osnivaju se prekršajni sudovi u Zadru i Pagu.
*Prekršajni sud u Puli
Prekršajni sud u Zadru za područje općina: Bibinje, Galovac, Jasenice, Kali, Kukljica, Lišane Ostrovečke, Novigrad, Pašman, Pakoštane, Polača, Poličnik, Posedarje, Preko, Privlaka, Ražanac, Sali, Sukošan, Stankovci, Starigrad, Sv. Filip i Jakov, Škabrnja, Tkon, Vir, Vrsi, Zemunik Donji i gradova Benkovac, Biograd na Moru, Nin, Obrovac i Zadar.
*Prekršajni sud u Rabu
*Prekršajni sud u Rijeci Pagu za područje općina Povljana, Kolan i grada Paga.
 
*Prekršajni sud u Rovinju
XIV. U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI
*Prekršajni sud u Samoboru
 
*Prekršajni sud u Senju
Na području Osječko-baranjske županije osnivaju se prekršajni sudovi u Belom Manastiru, Đakovu, Našicama, Osijeku i Valpovu.
*Prekršajni sud u Sesvetama
Prekršajni sud u Belom Manastiru za područje općina: Bilje, Čeminac, Darda, Draž, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi, Petlovac, Popovac i grad Beli Manastir.
*Prekršajni sud u Sinju
Prekršajni sud u Đakovu za područje općina: Drenje, Gorjani, Levanjska Varoš, Punitovci, Satnica Đakovačka, Semeljci, Strizivojna, Trnava, Viškovci i grad Đakovo.
*Prekršajni sud u Sisku
Prekršajni sud u Našicama: za područje općina Donja Motičina, Đurđenovac, Feričanci, Koška, Podgorač i grad Našice.
*Prekršajni sud u Slatini
Prekršajni sud u Osijeku za područje općina: Antunovac, Čepin, Erdut, Ernestinovo, Šodolovci, Vladislavci, Vuka i grad Osijek.
*Prekršajni sud u Slavonskom Brodu
Prekršajni sud u Valpovu za područje općina: Bizovac, Petrijevci, Magadenovac, Marijanci, Podravska Moslavina, Viljevo i gradova Belišće, Valpovo i Donji Miholjac.
*Prekršajni sud u Slunju
 
*Prekršajni sud u Solinu
XV. U ŠIBENSKO-KNINSKOJ ŽUPANIJI
*Prekršajni sud u Splitu
 
*Prekršajni sud u Supetru
Na području Šibensko-kninske županije osnivaju se prekršajni sudovi u Kninu i Šibeniku.
*Prekršajni sud u Sv. Ivanu Zelini
Prekršajni sud u Kninu za područje općina: Biskupija, Civljane, Ervenik, Kijevo, Kistanje, Promina, Ružić, Unešić i gradova Knin i Drniš.
*Prekršajni sud u Šibeniku
Prekršajni sud u Šibeniku za područje općina: Bilice, Murter-Kornati, Tribunj, Primošten, Rogoznica, Pirovac, Tisno i gradova Skradin, Vodice i Šibenik.
*Prekršajni sud u Topuskom
 
*Prekršajni sud u Trogiru
XVI. U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI
*Prekršajni sud u Umagu
 
*Prekršajni sud u Valpovu
Na području Vukovarsko-srijemske županijske osnivaju se prekršajni sudovi u Vinkovcima, Vukovaru i Županji.
*Prekršajni sud u [[Varaždin]]u
Prekršajni sud u Vinkovcima za područje općina: Andrijaševci, Ivankovo, Jarmina, Markušica, Nijemci, Nuštar, Privlaka, Stari Jankovci, Stari Mikanovci, Tordinci, Vođinci i gradova Vinkovci i Otok.
*Prekršajni sud u [[Velika Gorica|Velikoj Gorici]]
Prekršajni sud u Vukovaru za područje općina: Bogdanovci, Borovo, Negoslavci, Tompojevci, Trpinja, Lovas, Tovarnik i gradova Ilok i Vukovar.
*Prekršajni sud u [[Vinkovci]]ma
Prekršajni sud u Županji za područje općina Babina Greda, Bošnjaci, Cerna, Drenovci, Gradište, Gunja, Štitar, Vrbanja i grad Županja.
*Prekršajni sud u [[Virovitica|Virovitici]]
 
*Prekršajni sud u [[Vis (grad)|Visu]]
XVII. U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI
*Prekršajni sud u [[Vojnić]]u
 
*Prekršajni sud u [[Vrbovec|Vrbovcu]]
Na području Splitsko-dalmatinske županije osnivaju se prekršajni sudovi u Imotskom, Makarskoj, Sinju, Splitu, Starom Gradu, Supetru i Visu.
*Prekršajni sud u [[Vrbovsko]]m
Prekršajni sud u Imotskom za područje općina: Cista Provo, Lokvičići, Lovreć, Podbablje, Proložac, Runovići, Zagvozd, Zmijavci i grad Imotski.
*Prekršajni sud u [[Vrgorac|Vrgorcu]]
Prekršajni sud u Makarskoj za područje općina: Baška Voda, Brela, Gradac, Podgora, Tučepi, grad Makarska.
*Prekršajni sud u [[Vukovar]]u
Prekršajni sud u Sinju za područje općina: Dicmo, Hrvace, Otok, Trilj i gradova Sinj i Vrlika.
*Prekršajni sud u [[Zabok]]u
Prekršajni sud u Splitu za područje općina: Podstrana, Šolta Lećevica, Prgomet, Primorski Dolac, Dugi Rat, Šestanovac, Zadvarje, Dugopolje, Klis, Muć, Marina, Okrug, Seget i gradova Kaštel, Omiš, Solin, Trogir i Split.
*Prekršajni sud u [[Zadar|Zadru]]
Prekršajni sud u Starom Gradu za područje općina: Jelsa i Sućuraj i gradova Hvar i Stari Grad.
*Prekršajni sud u [[Zagreb]]u
Prekršajni sud u Supetru za područje općina: Bol, Milna, Nerežišća, Postira, Pučišća, Selca i Sutivan i grad Supetar.
*Prekršajni sud u [[Sveti Ivan Zelina|Zelini]]
*Prekršajni sud u [[Zaprešić]]uVisu za područje gradova Komiža i Vis.
 
*Prekršajni sud u [[Zlatar]]u
XVIII. U ISTARSKOJ ŽUPANIJI
*Prekršajni sud u [[Županja|Županji]]
 
|}
Na području Istarske županije osnivaju se prekršajni sudovi u Pazinu, Puli – Pola, Rovinju – Rovigno, Poreču – Parenzo i Umagu – Umago.
Prekršajni sud u Pazinu za područje općina: Cerovlje, Gračišće, Karojba, Kršan, Lupoglav, Motovun – Montona, Pićan, Raša, Sv. Nedjelja, Sveti Petar u Šumi, Tinjan, Lanišće i gradova Buzet, Labin i Pazin.
Prekršajni sud u Puli – Pola za područje općina: Barban, Ližnjan – Lisignano, Fažana – Fasana, Marčana, Medulin, Svetvinčenat i gradova Pula – Pola i Vodnjan – Dignano.
Prekršajni sud u Rovinju – Rovigno za područje općina: Bale-Valle, Kanfanar, Žminj i grad Rovinj-Rovigno.
Prekršajni sud u Poreču – Parenzo za područje općina: Funtana – Funtane, Kaštelir – Labinci – Casteliere – S. Domenica, Sveti Lovreč, Tar – Vabriga – Torre – Abrega, Višnjan – Visgnano, Vižinada – Visinada, Vrsar – Orsera i grad Poreč – Parenzo.
Prekršajni sud u Umagu –Umago za područje općina: Brtonigla – Verteneglio, Grožnjan – Grisignana, Oprtalj – Portole, i gradova Buje – Buie, Novigrad – Citanova i Umag – Umago.
 
XIX. U DUBROVAČKO-NERETVANSKOJ ŽUPANIJI
 
Na području Dubrovačko-neretvanske županije osnivaju se prekršajni sudovi u Dubrovniku, Korčuli, Blatu, Lastovu i Metkoviću.
Prekršajni sud u Dubrovniku za područje općina: Dubrovačko Primorje, Janjina, Konavle, Mljet, Ston, Župa Dubrovačka i grad Dubrovnik.
Prekršajni sud u Korčuli za područje općina: Lumbarda, Orebić, Trpanj, i grad Korčula.
Prekršajni sud u Blatu: za područje općina: Blato, Smokvica i Vela Luka.
Prekršajni sud u Lastovu za područje općine Lastovo.
Prekršajni sud u Metkoviću za područje općina: Kula Norinska, Pojezerje, Slivno, Zažablje i gradova Metković, Opuzen, Vrgorac i Ploče.
 
XX. U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI
 
Na području Međimurske županije osniva se Prekršajni sud u Čakovcu.
Prekršajni sud u Čakovcu za područje općina: Belica, Dekanovec, Domašinec, Gornji Mihaljevec, Mala Subotica, Nedelišće, Orehovica, Podturen, Pribislavec, Selnica, Strahoninec, Šenkovec, Štrigova, Sveti Juraj na Bregu, Sveti Martin na Muri, Vratišinec, Donji Kraljevec, Donji Vidovec, Donja Dubrava, Goričan, Kotoriba, Sveta Marija i gradova Čakovec, Mursko Središće i Prelog.
 
XXI. U GRADU ZAGREBU
 
Na području Grada Zagreba osnivaju se prekršajni sudovi u Novom Zagrebu, Sesvetama i Zagrebu.
Prekršajni sud u Novom Zagrebu za područje naselja: Botinec, Brebernica, Brezovica, Buzin, Demerje, Desprim, Donji Čehi, Donji Dragonožec, Donji Trpuci, Drežnik Brezovički, Goli Breg, Gornji Čehi, Gornji Dragonožec, Gornji Trpuci, Grančari, Havidić Selo, Horvati, Hrašće Turopoljsko, Hrvatski Leskovac, Hudi Bitek, Ježdovec, Kupinečki Kraljevec, Lipnica, Lučko, Mala Mlaka, Odra, Odranski Obrež, Starjak, Strmec, Veliko Polje, Zadvorsko i Zagreb (bez gradskih četvrti sjeverno od rijeke Save).
Prekršajni sud u Sesvetama za područje naselja: Adamovec, Belovar, Blaguša, Budenec, Cerje, Dobrodol, Drenčec, Dumovec, Đurđekovec, Gajec, Glavničica, Glavnica Donja, Glavnica Gornja, Goranec, Jesenovec, Kašina, Kašinska Sopnica, Kučilovina, Kućanec, Lužan, Markovo Polje, Moravče, Paruževina, Planina Donja, Planina Gornja, Popovec, Prekvršje, Prepuštovec, Sesvete, Soblinec, Šašinovec, Šimunčevec, Vuger Selo, Vugrovec Donji, Vugrovec Gornji, Vurnovec, Žerjavinec.
Prekršajni sud u Zagrebu za područje naselja Ivanja Reka i grad Zagreb (bez gradskih četvrti južno od rijeke Save).
 
==Izvori==
Anonimni suradnik