Otvori glavni izbornik

Promjene

==Izvori==
http://www.zakon.hr/z/52/Prekršajni-zakon
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_03_28_473.html
http://www.propisi.hr/print.php?id=9756
 
Anonimni suradnik