Razlika između inačica stranice »Kratice biblijskih knjiga«

*[[Djela apostolska]] (Dj)
*[[Poslanica Rimljanima]] (Rim)
*[[Prva poslanica Korinćanima]] (1. Kor)
*[[Druga poslanica Korinćanima]] (2. Kor)
*[[Poslanica Galaćanima]] (Gal)
*[[Poslanica Efežanima]] (Ef)
*[[Poslanica Filipljanima]] (Fil)
*[[Poslanica Kološanima]] (Kol)
*[[Prva poslanica Solunjanima]] (1. Sol)
*[[Druga poslanica Solunjanima]] (2. Sol)
*[[Prva poslanica Timoteju]] (1. Tim)
*[[Druga poslanica Timoteju]] (2. Tim)
*[[Poslanica Titu]] (Tit)
*[[Poslanica Filemonu]] (Flm)
*[[Poslanica Hebrejima]] (Heb)
*[[Jakovljeva poslanica]] (Jak)
*[[Prva Petrova poslanica]] (1. Pt)
*[[Druga Petrova poslanica]] (2. Pt)
*[[Prva Ivanova poslanica]] (1. Iv)
*[[Druga Ivanova poslanica]] (2. Iv)
*[[Treća Ivanova poslanica]] (3. Iv)
*[[Judina poslanica]] (Jd)
*[[Otkrivenje]] (Otk)
Anonimni suradnik