Razlika između inačica stranice »Obična bukva«

Dodano 11 bajtova ,  prije 7 godina
* Šuma bukve s lazarkinjom (As. ''Asperulo odoratae-Fagetum''),
* Šuma bukve s bjelkastom bekicom (As. ''Luzulo-Fagetum''),
* Šuma bukve s rebračom (As. ''Blechno-Fagetum''),
* Šuma bukve i širokolisne grašolike (As. ''Vicio oroboidi-Fagetum''),
* Šuma bukve s velikom mrtvom koprivom (As. ''Lamio orvalae-Fagetum''),
* Šuma bukve i crnog graba (As. ''Ostryo-Fagetum''),
* Šuma bukve sa širokolisnim gladcem (As. ''Laserpitio-Fagetum''),
* Primorska bukova šuma s jesenskom šašikom (As. ''Seslerio autumnalis-Fagetum''),
* Šuma bukve s risjem (As. ''Erico-Fagetum''),
* Pretplaninska šuma bukve s planinskim divokozjakom (As. ''Doronico columnae-Fagetum''),
* Pretplaninska šuma bukve i gorskog javora (As. ''Polysticho lonchitis-Fagetum''),
* Pretplaninska šuma bukve s planinskim žabnjakom (As. ''Ranunculo platanifolii-Fagetum''),
 
* Panonska bukovo-jelova šuma (As.''Festuco drymeiae-Abietetum''),
* Dinarska bukovo-jelova šuma (As. ''Omphalodo-Fagetum'')
 
11

uređivanja