Razlika između inačica stranice »Seizmički val«

Dodano 176 bajtova ,  prije 15 godina
bez sažetka
No edit summary
No edit summary
Svaki pomak materijalne točke iz ravnotežnog položaja je ordinata, a najveći amplituda. Veličina faznog kuta, koji točka pređe tijekom jednog perioda je njezina kutna brzina, čija je dimenzija jednaka veličini kuta u stupnjevima ili radijanima podijeljenoj sa sekundama. Pomak neke od čestica iz svog ravnotežnog položaja prenosi se na susjedne čestice, koje se potom počinju gibati i tako prenositi nastali titraj dalje. Na taj način titraji se prenose od jedne do druge materijalne čestice. Pritom se kroz promatranu sredinu prenosi jedino energija, ali ne i materijalne čestice, te se formira mehanički ili seizmički val, čija duljina ovisi o periodu vala, ili frekvenciji , i brzini širenja vala kroz promatranu sredinu. Dimenzija valne duljine je metar, a njemu obratno razmjernog valnog broja ili prostorne frekvencije <math>1/metar</math>.
 
Svaki složeni valni oblik čini niz jednostavnih harmonijskih titraja predstavljenih sinusoidama i kosinusoidama. U matematičkom smislu sinusoida je transcendentna funkcija, koja opisuje promjenu položaja neke točke na kružnici jediničnog polumjera u ovisnosti o promjeni faznog kuta, odnosno kuta koga čine polumjer te kružnice povućen do promatrane točke i horizontalna ili x os. Veličina ordinate sinusne funkcije ima maksimalne vrijednosti u trenutku kad se fazni kutovi izjednače s 90o90<sup>o</sup> ili 270o270<sup>o</sup>, a jednaka je nuli kad su fazni kutovi jednaki 0o0<sup>o</sup> ili 180o180<sup>o</sup>. S druge strane, apsolutna vrijednost kosinusne funkcije, ima maksimum kad je fazni kut jednak 0o0<sup>o</sup>, odnosno 180o180<sup>o</sup>. Njezina vrijednost postaje jednaka nuli u trenutku kad se fazni kutovi izjednače s 90o90<sup>o</sup> ili 270o270<sup>o</sup>. Vrijeme potrebno nekoj točki da pređe pun krug od 360o360<sup>o</sup> odgovara periodu, a broj njezinih rotacija u jedinici vremena frekvenciji.
 
Vrijednosti gornjih funkcija jednake su ako se njihovi fazni kutovi međusobno razlikuju za 90o90<sup>o</sup>, te kosinusna funkcija ima maksimum kod faznog kuta od 0o0<sup>o</sup>, a sinusna kod 90o90<sup>o</sup>. To znači da [[kosinusna funkcija]] pokazuje fazno prethođenje od 90o90<sup>o</sup> u odnosu na sinusnu funkciju, odnosno sinusna funkcija pokazuje fazno kašnjenje od 90o90<sup>o</sup> u odnosu na kosinusnu funkciju.
Unutar homogene sredine seizmički valovi se šire jednakom brzinom u svim smjerovima duž iz izvora radijalno povućenih pravaca ili zraka. Nailasci vala u svakom trenutku formiraju [[valne fronte]], odnosno plohe istih vremena putovanja vala od trenutka njegovog iniciranja. Pošto je [[brzina širenja seizmičkog vala]] u tom slučaju u svim smjerovima jednaka, valne fronte su kugle, a okomito na njih povučene [[valne zrake]], pravci. DužinaDuljina puta seizmičkih valova duž pojedine zrake, u svakom trenutku jednaka je umnošku vremena proteklog od trenutka iniciranja vala i brzine širenja seizmičkih valova u promatranoj sredini.
 
U anizotropnoj sredini dužineduljine putova duž različitih zraka u jednom te istom trenutku razlikuju se, jer ovise o brzini širenja seizmičkih valova koja više nije konstantna veličina. Ovdje je brzina funkcija udaljenosti od izvora vala a valne fronte više nisu kugle nego elipsoidi, dok zrake duž kojih se seizmički val širi, premda i dalje okomite na valne fronte, više nisu pravci nego krivulje.
 
[[Kategorija: Seizmologija]]
56

uređivanja