Euskaltzaindia: razlika između inačica

Obrisan 1 bajt ,  prije 8 godina
bez sažetka
No edit summary
No edit summary
<!--
The Euskaltzaindia was established within the context of the Basque Renaissance (Eusko Pizkundea, 1876-1936) in the framework provided by the Congress of Basque Studies held in Oñati in 1918, at a time when the Basque language was being proclaimed as a central cultural value to be protected and promoted. Important figures from the 19th century had already demanded the setting-up of an academy in defence of the language (Ulibarri, 1832; Aizkibel, 1856; d'Abbadie and Duvoisin, 1862; Jose Manterola, 1880 and Artiñano, 1886), and it was during the first two decades of the 20th century when various entities - some scientific and others more popular ones - also emphasized the need for its immediate creation. The scientific contributions of major foreign figures (Louis Lucien Bonaparte, Van Eys, Hugo Schuchardt, Dodgson, Gavel etc.) and from within the country (Arturo Campión, Azkue, Urquijo etc.), as well as the express demand on the part of Basque language loyalist organisations (for example, Eusko Esnalea) created a favourable climate for the public authorities to take on the task of setting up the academy.
 
Euskaltzaindia je osnovana u sklopu baskijskombaskijske renesanse ( Eusko Pizkundea , 1876.-1936 .), u okviru koje je Kongres baskijskim studije održan u Onati u 1918 , u vrijeme kadaBaskijski jezik je se proglasio kao središnje kulturne vrijednosti treba zaštititi i promicati. Važni faktori iz 19. stoljeća, već je zahtijevao da osnuje akademije u obrani jeziku ( Ulibarri , 1832 ; Aizkibel , 1856 ; d' Abbadie i Duvoisin , 1862 ; Jose Manterola , 1880 i Artiñano , 1886) , i to je tijekom prva dva desetljeća 20. stoljeća , kada razne osobe - neke znanstvene i druge više popularnih one - također je istaknuo potrebu njegovoj neposrednoj stvaranja . Znanstveni doprinosi velikih stranih likova ( Louis Lucien Bonaparte , Van eys , Hugo Schuchardt , Dodgson , čekić i sl. ), a iz zemlje ( Arturo Campion , Azkue , Urquijo i sl. ) , kao i na izričit zahtjev na dijelu Baskijski jezik lojalnu organizacije ( primjerice , Eusko Esnalea ) stvorili povoljnu klimu za tijela javne vlasti da se na zadatak postavljanja akademiju .
 
The first initiative in this direction came from the provincial government of Biscay, which the other three provincial governments in the peninsular part of the Basque Country subsequently joined (1918), with articles of association being approved and Euskaltzaindia being legally constituted in October 1919. One year later its journal "Euskera" was launched, the official organ for the publication of its rules and research work, which has survived to the present day.
 
Prva inicijativa u tom smjeru je došao iz pokrajinske vlade Biskajski , koja su ostala tri pokrajinske vlade u poluoto dijelu Baskije naknadno pridružili (1918 ) , s Statuta bude odobren i Euskaltzaindia biti pravno utemeljena je u listopadu 1919 . Jedan godinu dana kasnije njegov časopis " Euskera " je lansiran , službeni organ za objavu svojih pravila i istraživačkog rada , koja je preživjela do današnjih dana .
 
The current internal structure and organisation can be summarised as follows: the academy is governed by a ruling body composed of the Chairman, Deputy Chairman, Secretary and Treasurer. The heads of the Research and Watchdog Sections are also members. Plenary sessions must be held at least once a month. Under current rules the Academy has 24 full members and an unlimited number of associate members. The Academy is present throughout the area where Basque is used, with a head office in Bilbao and regional offices in Bayonne (Baiona), Donostia-San Sebastián, Iruñea-Pamplona and Vitoria-Gasteiz.
 
Euskaltzaindia je osnovana u sklopu baskijskom renesanse ( Eusko Pizkundea , 1876-1936 ), u okviru koje je Kongres baskijskim studije održan u Onati u 1918 , u vrijeme kadaBaskijski jezik je se proglasio kao središnje kulturne vrijednosti treba zaštititi i promicati. Važni faktori iz 19. stoljeća, već je zahtijevao da osnuje akademije u obrani jeziku ( Ulibarri , 1832 ; Aizkibel , 1856 ; d' Abbadie i Duvoisin , 1862 ; Jose Manterola , 1880 i Artiñano , 1886) , i to je tijekom prva dva desetljeća 20. stoljeća , kada razne osobe - neke znanstvene i druge više popularnih one - također je istaknuo potrebu njegovoj neposrednoj stvaranja . Znanstveni doprinosi velikih stranih likova ( Louis Lucien Bonaparte , Van eys , Hugo Schuchardt , Dodgson , čekić i sl. ), a iz zemlje ( Arturo Campion , Azkue , Urquijo i sl. ) , kao i na izričit zahtjev na dijelu Baskijski jezik lojalnu organizacije ( primjerice , Eusko Esnalea ) stvorili povoljnu klimu za tijela javne vlasti da se na zadatak postavljanja akademiju .
 
Prva inicijativa u tom smjeru je došao iz pokrajinske vlade Biskajski , koja su ostala tri pokrajinske vlade u poluoto dijelu Baskije naknadno pridružili (1918 ) , s Statuta bude odobren i Euskaltzaindia biti pravno utemeljena je u listopadu 1919 . Jedan godinu dana kasnije njegov časopis " Euskera " je lansiran , službeni organ za objavu svojih pravila i istraživačkog rada , koja je preživjela do današnjih dana .
 
Trenutna unutarnji ustroj i organizaciju može se sažeti na sljedeći način :Akademija upravljaju vladajuće tijelo sastavljeno od predsjednika , zamjenika predsjednika , tajnika i blagajnika . Čelnici istraživanja i Watchdog odjeljke su također članovi . Plenarne sjednice moraju se održati najmanje jednommjesečno . Pod aktualnim pravilimaAkademija ima 24 punopravnih članica i neograničen broj članova suradnika . Akademija je prisutan u cijelom području gdje se koristi Baskijski , sa sjedištem u Bilbau i regionalnim uredima u Bayonne ( Baiona ) , Donostia - San Sebastian, Iruñea - Pamploni i Vitoria -Gasteiz .