Suradnik:Petar607/Stranica za vježbanje: Razlika između inačica

m
Iako su ovakvi utjecaj često neželjeni, u nekim slučajevima, poput biodegeneracije i recikliranja mogu biti željeni da bi spriječili zagađenje okoliša. Degradacija isto tako može biti korisna u biomedicinskim primjenama. Npr. kopolimer polikatilka kiselina i poliglikolička kiselina se koristi u hidrolizičnim šavovimma koji polako degradiraju nakon što se primjene u rani.
 
ThePodložnost susceptibilitypolimera ofdegradaciju aovisi polymero tonjihovoj degradation depends on its structurestrukturi. Epoxies and chains containing aromatic functionalities are especially susceptible to UV degradation while polyesters are susceptible to degradation by hydrolysis, while polymers containing an unsaturated backbone are especially susceptible to ozone cracking. Carbon based polymers are more susceptible to thermal degradation than inorganic polymers such as polydimethylsiloxane and are therefore not ideal for most high-temperature applications. High-temperature matrices such as bismaleimides (BMI), condensationpolyimides (with an O-C-N bond), triazines (with a nitrogen (N) containing ring), and blends thereof are susceptible to polymer degradation in the form of galvanic corrosion when bare carbon fiber reinforced polymer CFRP is in contact with an active metal such as aluminium in salt water environments.
 
Degradacija polimera u manje molekule može se dogoditi nasumičnim cijepanjem iliodređnim cijepanjem. Degradacija polietilena se događa nasumičnim cijepanjem - nasumično pucanje veza koje drže atome polimera zajedno. Kada se zagriju iznad 450 °C, polietileni se degradiraju i formiraju mješavinu ugljikohidrata. Drugi polimeri, poput poli(alfa-metilstirena), prolaze određemp cijepanje pri kojem se lomljenj događa samo na krajevima. Oni se doslovno otkopčaju ili depolimeriziraju natrag u sastavne monomere.
The degradation of polymers to form smaller molecules may proceed by random scission or specific scission. The degradation of polyethylene occurs by random scission—a random breakage of the bonds that hold the atoms of the polymer together. When heated above 450 °C, polyethylene degrades to form a mixture of hydrocarbons. Other polymers, such as poly(alpha-methylstyrene), undergo specific chain scission with breakage occurring only at the ends. They literally unzip ordepolymerize back to the constituent monomer.
 
Sortiranje otpada od polimera u svrhu recikliranja može se olakšati korištenjem Kodova za identifikaciju plastičnih masa razvijenih od strane SPI odnosno Udruženja za plastičnu industriju (eng. Society of the Plastics Industry) kako bi identificirao tip plastike.
 
The sorting of polymer waste for recycling purposes may be facilitated by the use of the Resin identification codes developed by the Society of the Plastics Industry to identify the type of plastic.
=== Zatajenje proizvoda ===
U konačnom proizvodu ovakva promjena treba biti spriječena ili odgođena. Zatajenje polimernih dijelova važnih za sigurnost može uzrokovati ozbiljne nesreće poput požara u slučaju slomljenih ili degradiranih polimernih dovoda za gorivo. Lomljenje polioksimetilenskih zglobova i polibutilenskh cijevi induciranih klorom uzrokovalo je puno ozbiljnih poplava u kućanstvima, posebno u SAD-u u 1990-ima. Tragovi klora u vodi napadaju ranjive polimere u plastičnim cijevima, a taj problem se odvija brže ako bilo koji od od dijelova ima defekte nastale u proizvodnji poput lošeg kalupa. Nagrizanje zgloba se dogodio zbog lošeg ukalupljivanja, što je dovelo do puknuća duž navoja.
235

uređivanja