Suradnik:Petar607/Stranica za vježbanje: Razlika između inačica

m
==== Razmještaj monomera u polimerima ====
 
Monomeri sadržani u kopolimerima mogu biti organizirani duž glavnog lanca polimera na više načina.
Monomeri sadržani u kopolimerima mogu biti organizirani duž glavnog lanca polimera na više načina. Alternirajući kopolimeri imaju monomere dva tipa koji se ravnomjerno izmjenjuju (2). Periodični kopolimeri imaju dva tipa monomera koji se izmjenjuju: [A_n B_m...] m je različito od n . Statistički kopolimeri imaju monomere raspoređene prema poznatom statističkom pravilu. Statistički kopolimer u kojem je vjerojatnost pronalaženja određenog tipa monomera u lancu neovisna o tipvima monomera koji ga okružuju nazivamo nasumični kopolimer (3). Blok kopolimeri imaju dva ili više homopolimernih podjedinica povezanih u kovalentne veze (4). Polimere sa dva bloka različitih kemijskih vrsta (npr., A i B) zovemo diblok kopolimerima, a polimere sa tri bloka, svaki sa različitim kemijskim vrstama (npr., A, B, i C) nazivamo triblok terpolimerima. Cijepljeni (eng. graft) kopolimeri sadrže lance koji imaju različitu kompoziciju ili konfiguraciju u odnosu na glavni lanac (5).
*'''Alternirajući kopolimeri''' imaju monomere dva tipa koji se ravnomjerno izmjenjuju (2).
*'''Periodični kopolimeri''' imaju dva tipa monomera koji se izmjenjuju: [A_n B_m...] m je različito od n .
*'''Statistički kopolimeri''' imaju monomere raspoređene prema poznatom statističkom pravilu. Statistički kopolimer u kojem je vjerojatnost pronalaženja određenog tipa monomera u lancu neovisna o tipvima monomera koji ga okružuju nazivamo nasumični kopolimer (3).
*'''Blok kopolimeri''' imaju dva ili više homopolimernih podjedinica povezanih u kovalentne veze (4). Polimere sa dva bloka različitih kemijskih vrsta (npr., A i B) zovemo diblok kopolimerima, a polimere sa tri bloka, svaki sa različitim kemijskim vrstama (npr., A, B, i C) nazivamo triblok terpolimerima.
*'''Cijepljeni (eng. graft) kopolimeri''' sadrže lance koji imaju različitu kompoziciju ili konfiguraciju u odnosu na glavni lanac (5).
 
==== Taktivnost ====
235

uređivanja