Razlika između inačica stranice »Trinaesta proleterska udarna brigada NOVJ-a«

Manja lektura
m (pp)
(Manja lektura)
'''Trinaesta proleterska udarna brigada "[[Rade Končar]]"''' je osnovana 7. studenog [[1942.]] godine u selu [[Sjeničak|Gornjem Sjeničaku]] kod [[Vrginmost|Vrginmosta]], [[Republika Hrvatska]].
 
Brigada je formirana od Prvog bataljona Hrvatske i Žumberačko-pokupskog odreda [[NOP|NOP-a]]. Od osnivanja pa do 11. prosinca 1942. godine zvala se 13. hrvatska brigada "[[Josip Kraš]]" kada je naredbom [[Glavni štab NOV i PO Hrvatske|Glavnog štaba NOV-a i PO-a Hrvatske]] proglašena proleterskom i dobila naziv "Rade Končar". Brigada je imala tri bataljona, četu za vezu i mitraljesku četu sa oko 600 [[partizani|boraca]]. Prvi Komadantkomandant brigade bio je [[Milan Žeželj]], a politički komesar [[Božo Spaček]].
 
13. proleterska udarna brigada "Rade Končar" na svom ratnom putu prešla je oko 17.000 kilometara, a u njenim jedinicama borilo se više od 1.000 boraca. UčestvovalaSudjelovala je u završnim operacijama oslobođenja Jugoslavije: oslobođenju [[Beograd]]a, u proboju [[SremskiSrijemski front|SremskogSrijemskog fronta]], oslobođenju [[Zagreb]]a i ratni put završila u [[Istra|Istri]]. Odlikovana je [[Orden narodnog heroja|Ordenom narodnog heroja Jugoslavije]], Ordenom narodnog oslobođenja, Ordenom partizanske zvijezde i Ordenom bratstva i jedinstva.
 
Narodni heroji 13. proleterske brigade su [[Ante Banina]], [[Marijan Badel]], [[Rade Bulat]], [[Milan Žeželj]], [[Bogdan Mamula]] i [[Dušan Pekić]].