Euskaltzaindia: razlika između inačica

Obrisano 1.748 bajtova ,  prije 7 godina
bez sažetka
No edit summary
No edit summary
 
==Stvaranje==
<!--
The Euskaltzaindia was established within the context of the Basque Renaissance (Eusko Pizkundea, 1876-1936) in the framework provided by the Congress of Basque Studies held in Oñati in 1918, at a time when the Basque language was being proclaimed as a central cultural value to be protected and promoted. Important figures from the 19th century had already demanded the setting-up of an academy in defence of the language (Ulibarri, 1832; Aizkibel, 1856; d'Abbadie and Duvoisin, 1862; Jose Manterola, 1880 and Artiñano, 1886), and it was during the first two decades of the 20th century when various entities - some scientific and others more popular ones - also emphasized the need for its immediate creation. The scientific contributions of major foreign figures (Louis Lucien Bonaparte, Van Eys, Hugo Schuchardt, Dodgson, Gavel etc.) and from within the country (Arturo Campión, Azkue, Urquijo etc.), as well as the express demand on the part of Basque language loyalist organisations (for example, Eusko Esnalea) created a favourable climate for the public authorities to take on the task of setting up the academy.
 
 
Euskaltzaindia je osnovana u sklopu baskijske renesanse (''Eusko Pizkundea'', 1876.-1936.), u okviru Kongresa baskijskih studija održanog u Oñatiju godingodine 1918, , u vrijeme kada je baskijski jezik proglašen kao središnjasredišnjom kulturnakulturnom vrijednostvrijednosti kokoju treba zaštititi i promicati. VažniVažne faktorifigure iz 19. stoljeća, već jesu zahtijevaozahtijevali da osnujeosnivanje akademije uza obraniobranu jeziku (Ulibarri, 1832 ; Aizkibel, 1856 ; [[Antoine Thomson d'Abbadie|d'Abbadie]] i Duvoisin, 1862.; Jose Manterola, 1880. i Artiñano, 1886) , i totako je bilo tijekom prva dva desetljeća 20. stoljeća , kada su razne osobe - nekeneki znanstveneznanstvenici i drugeneke višepopularn popularnih oneosobe - također je istaknuoisticale potrebu njegovojnjegovog neposrednojneposrednog stvaranja . Znanstveni doprinosi velikih stranih likovafigura ([[Louis Lucien Bonaparte]], Van eys, Hugo Schuchardt, Dodgson , Gavel i sl. ), a onih iz zemlje (Arturo Campion, [[Resurrección María de Azkue|Azkue]], Urquijo i sl.) , kao i na izričit zahtjev na dijeludijela Baskijskiorganizacija jeziklojalnih baskijskom jeziku lojalnu organizacije (primjerice, ''Eusko Esnalea'') stvorili su povoljnu klimu zameđu tijela javne vlastiuprave da se na zadatakza postavljanjauspostavljanje akademiju .
 
Prva inicijativa u ovom smjeru je došla iz pokrajinske vlade Biskaje, kojoj su se naknadno pridružili (1918.) , ostale tri pokrajinske vlade u poluotočnom dijelu Baskije sa Statutom koji je odobren a Euskaltzaindia pravno utemeljena je u listopadu 1919. Godinu dana kasnije je lansiran njihov časopis " Euskera ", službeni organ za objavu pravila i istraživačkih radova, koji je preživio do današnjih dana .
 
The current internal structure and organisation can be summarised as follows: the academy is governed by a ruling body composed of the Chairman, Deputy Chairman, Secretary and Treasurer. The heads of the Research and Watchdog Sections are also members. Plenary sessions must be held at least once a month. Under current rules the Academy has 24 full members and an unlimited number of associate members. The Academy is present throughout the area where Basque is used, with a head office in Bilbao and regional offices in Bayonne (Baiona), Donostia-San Sebastián, Iruñea-Pamplona and Vitoria-Gasteiz.
 
Trenutna unutarnji ustroj i organizaciju može se sažeti na sljedeći način :Akademija upravljaju vladajuće tijelo sastavljeno od predsjednika , zamjenika predsjednika , tajnika i blagajnika . Čelnici istraživanja i Watchdog odjeljke su također članovi . Plenarne sjednice moraju se održati najmanje jednommjesečno . Pod aktualnim pravilimaAkademija ima 24 punopravnih članica i neograničen broj članova suradnika . Akademija je prisutan u cijelom području gdje se koristi Baskijski , sa sjedištem u Bilbau i regionalnim uredima u Bayonne ( Baiona ) , Donostia - San Sebastian, Iruñea - Pamploni i Vitoria -Gasteiz .
 
TrenutnaTrenutni unutarnji ustroj i organizacijuorganizacija može se sažeti na sljedeći način :Akademija upravljajuAkademijom upravlja vladajuće tijelo sastavljeno od predsjednika , zamjenika predsjednika , tajnika i blagajnika . Čelnici istraživanjasektora za istraživanje i Watchdog odjeljkečuvanje su također članovi . Plenarne sjednice moraju se održati najmanje jednommjesečnojednom mjesečno. Pod aktualnim pravilimaAkademijapravilima Akademija ima 24 punopravnih članicačlanova i neograničen broj dopisnih članova suradnika . Akademija je prisutanprisutna una cijelom području gdje se koristi Baskijski baskijski, sa sjedištem u Bilbau i regionalnim uredima u Bayonne ( Baiona )Bajoni , Donostia - San SebastianDonostiji, IruñeaIruñei - Pamploni i Vitoria -GasteizGasteizu .
-->
 
 
==Ciljevi==
<!--