Razlika između inačica stranice »Hrvatska narodna banka«

## ''Operacije fine prilagodbe'' nemaju standardiziranu frekvenciju obavljanja, već se koriste kao instrument privremenog smanjenja ili povećanja likvidnosti u bankovnom sustavu. Ove operacije provode se s ciljem neutraliziranja nepredviđenih kretanja na tržištu. Izvršavaju se preko repo aukcija ili obratnih repo aukcija (putem nestandardnih ponuda), odnosno preko izravne kupovine ili prodaje vrijednosnih papira (putem bilateralnih ugovora). Broj sudionika koji mogu sudjelovati u ovim operacijama je ograničen, jer je pored općih uvjeta koji se odnose na redovite operacije potrebno ispuniti i dodatne kriterije. Kolateral koji HNB prihvaća u ovim operacijama jesu trezorski zapisi Ministarstva financija izdani u kunama ili stranoj valuti s izvornim rokom dospijeća do godine dana.
## ''Strukturne operacije'' nemaju standardiziranu frekvenciju obavljanja, već se koriste u slučaju potrebe dugoročnijeg povećanja ili smanjenja strukturne likvidnosti. Ove se operacije izvršavaju preko repo aukcija ili obratnih repo aukcija, odnosno preko izravne kupovine ili prodaje vrijednosnih papira. Sudionici na navedenim operacijama mogu biti banke, štedne banke i podružnice stranih banaka koje ispunjavaju određene uvjete, a kao kolateral se prihvaćaju sve vrste državnih vrijednosnih papira.
# '''Stalno raspoložive mogućnosti''' su instrumenti kojima se banke, štedne banke i podružnice stranih banaka koriste na svoju inicijativu, a služe radi stabiliziranja neočekivanih promjena u likvidnosti banaka. Ovi instrumenti bankama ne nude trajno rješenje manjka ili viška likvidnosti, već im pružaju privremeno rješenje, stoga ovi instrumenti imaju prekonoćno dospijeće (dospijeće je sljedeći radni dan). Instrumenti koji spadaju u stalno raspoložive mogućnosti su novčani depozit, [[Lombardni kredit|lombardni kredit]] i unutardnevni kredit. Kamatnim stopama koje HNB odredi za korištenje ovih instrumenata efektivno je uspostavljen kamatni raspon na tržištu novca: donja granica kamatnog raspona je kamatna stopa na prekonoćni depozit kod HNB-a (bankama se ne isplati davati prekonoćne depozite ili kredite na [[Tržište novca|tržištu novca]] uz nižu kamatnu stopu, budući da dnevni višak likvidnosti uvijek mogu deponirati kod HNB-a), a gornja granica kamatnog raspona je kamatna stopa na lombardni kredit od HNB-a (bankama se ne isplati uzimati prekonoćni kredit na tržištu novca uz višu kamatnu stopu, budući da dnevni manjak likvidnosti uvijek mogu pribaviti kod HNB-a). Iako se ove mogućnosti mogu u pravilu koristiti bez ograničenja, kako bi se spriječile zlouporabe ovih instrumenata HNB ima mogućnost suspenzije ovih instrumenata.
## ''Lombardni kredit'' jest kredit koji se odobrava uz zalog nekog kolaterala i kod kojega se iznos kredita utvrđuje kao dio vrijednosti toga kolaterala. U slučaju HNB-ovog lombardnog kredita radi se o prekonoćnom kreditu koji se može koristiti u visini do 50% nominalne vrijednosti trezorskih zapisa Ministarstva financija izdanih s izvornim rokom dospijeća do godine dana. Kamatna stopa na lombardni kredit je 9%.
## ''Unutardnevni kredit'' posebna je vrsta kredita koji se odobrava u obliku limita na računu za namiru (žiroračunu banke kod HNB-a). Kredit je kolateraliziran i može se koristiti u visini do 50% nominalne vrijednosti trezorskih zapisa Ministarstva financija izdanih s izvornim rokom dospijeća do godine dana. Ovaj je kredit beskamatni, ali ako na kraju radnog dana unutardnevni kredit nije vraćen, smatra se da je banka podnijela zahtjev za lombardni kredit.
149

uređivanja