Katalog galaktika i galaktičkih skupova: razlika između inačica