Razlika između inačica stranice »Šćakavski«

Nema promjene veličine ,  prije 4 godine
bez sažetka
===Specifične značajke===
Starošćakavci govori načelno dijele sljedeće značajke (primjer s Posavskim slavonskim poddijalektom) što ih približava čakavcima:
*1. Naglasak je većinom na zadnjemu ili predzadnjem slogu pri kraju riječi, rjedjerjeđe je kod mladjihmlađih govornika naprijed, ali se nikad ne prebacuje na proklitiku.
*2. Na stražnjim dugim slogovima nazočan je arhaični čakavski akut, pa posavski naglasni sustav ima 3 akcenta: kratkosilazni, dugosilazni i akut.
*3. Završno -l je u participu i drugdje na kraju riječi većinom očuvano (rjedje kod mladjihmlađih miješanih govornika prelazi u -o).
*4. Većinom je očuvan stari čakavsko-kajkavski skup -šć- umjesto štokavskoga -št- (koji ponekad izgovaraju većinom mladjimlađi).
*5. Na početku riječi je nerijetko čakavsko-kajkavski skup čr- umjesto štokavskoga cr- (koji takodjertakođer uglavnom govore mladjimlađi govornici).
*6. U izgovoru često izostaje štokavsko jotiranje: netjak, grobje itd. (jotiraju ga kao palatal samo mladjimlađi govornici).
*7. Ženski dativ i lokativ plurala imaju arhajske nastavke -ami, -imi.
*8. Muški dativ singulara je često sa starohrvatskim nastavkom -om, -im.