Razlika između inačica stranice »Ratno umijeće«

Obrisano 8 bajtova ,  prije 4 godine
**istraživanje iskustva operacija mogućih protivnika.
 
'''Operativno umijeće''' istražuje sadržaj operacija i tehnike priprema, planiranja i provođenja operacija koji su jednaki za sve operacije bez obzira na vrstu i značaj. U svakoj operaciji potrebito je odrediti: raspored snaga, zadaću, oblike manev-ramanevra, oblik djelovanja (napad ili obrana) itd. bez obzira na to koja je razina operacije.
 
Davanje tolike pozornosti operativnom umijeću glavna je značajka po kojoj se i današnje doktrine razlikuju od prethodnih. Razlog nije u veličini snaga, vreme-nu i prostoru, nego isključivo u značaju, složenosti i različitosti sadržaja potrebnih za ostvarenje cilja, koji može biti strateške, operativne ili taktičke razine.
Prvi klasici vojne teorije više su se koristili terminom operacija, nego što su se bavili teorijskim određenjem pojma operacije (Clausewitz, Jomini).
 
Naime tek potkraj 19. stoljeća u Njemačkoj Schiliefen teoriji operacije pris-tupapristupa kao znanosti, no i dalje operacije ostaje dio strategije.
 
U Rusiji se ratnom umijeću pristupa kao posebnom znanstvenom području i temeljnom sadržaju vojne znanosti, a strategija, operatika i taktika su njezine znanstvene discipline.
 
U zapadnim vojskama ratno umijeće se dijeli na razine: strategija, operativ-nooperativno umijeće i taktika kao elementi dinamike ratovanja, a operacija je vojna kategorija u području operativnog umijeća i taktike.
 
Unatoč navedenim promišljanjima koja su ponekad potpuno suprotna te izostanku opće suglasnosti ne bi smjelo biti dvojbe kako pojmu i problemu operaci-ja u vojnome području primijenjenoj kategoriji valja pristupiti kao znanstvenoj temi.
 
Danas se vojna operacija poima kao provedba strateške, operativne i tak-tičketaktičke vojne djelatnosti, a ne kao isključivo oblik bojnih djelovanja. Suvremeni pristup određenju operacije nije na određenju znanstvenih teorijskih odrednica, već na njezinoj optimizaciji u okvirima uporabe snaga i sredstava u ratu. Operacija kao pojam znači trud, rad, djelatnost, odnosno osmišljeno djelovanje radi ostvarenja cilja. Osnove suvremenog pristupa određenju operacije kao posebne vojne kate-gorijekategorije je ostvarivanje taktičkih, operativnih i vojnostrateških ciljeva, te osim temeljnih čimbenika bojnih djelovanja i različitost pristupa upravljanju bojnim djelovanjima i njihovo izravno ili neizravno usmjerenje na bojno polje.
 
===Odrednice vojnih operacija===
Tijekom istraživanja vojnih operacija kao predmeta istraživanja ratnog umi-jećaumijeća trebalo bi na umu imati glavne odrednice svake vojne operacije te na temelju tih odrednica zaključivati što je to određujuće i isto za sve operacije i da li te odre-dniceodrednice su iste za sve operacije koje su se provodile u prošlosti i da li se to može primijeniti na budućnost.
*Glave su odrednice svake operacije:
*#Operacija se izvodi unaprijed utvrđenim snagama i sredstvima određenim proračunima odgovornoga zapovjedništva.
*#Operacija se izvodi na određenom prostoru, kako po širini i dubini, tako i po okružju (kopno, more, zrak ili sva tri istodobno).
*#Operacija se izvodi u određenom vremenu koje ima početak, trajanje i svr-šetaksvršetak.
*#Operacija se izvodi prema jedinstvenoj zamisli i planu te pod jedinstvenim operativnim zapovijedanjem.
*#Svaku operaciju tijekom bojnih djelovanja čini niz oblika bojnih djelovanja i taktičkih djelatnosti.
Anonimni suradnik