Razlika između inačica stranice »Popis kuranskih sura«

bez sažetka
|<center>71.</center>
|[[Nuh (sura)|Nuh]]
|'''نوح'''
|Noa
|<center>28</center>
|<center>72.</center>
|[[Al-Džinn]]
|'''الجن'''
|Džinovi
|<center>28</center>
|Meka
|
* Kazivanje o [[džin]]ovima, nevidljivim duhovnim bićima stvorenima od vatre, kojima je također dana slobodna volja od Boa da izaberu vjernički ili nevjernički put. Ova sura govori o tome kako je skupina džinova odbacila lažne bogove i prihvatila islam od Muhameda.
*
|-
|<center>73.</center>
|[[Al-Muzemmil]]
|'''المزمل'''
|Umotani
|<center>20</center>
|Meka
|
* Bog se obraća Muhamedu i priprema ga za objavu i poslaničku misiju, te ga upućuje na bdijenje noću u molitvi, strpljenje i izdržljivost u teškoćama koje će mu njegova misija donijeti
*
* Kao jedna od prvih sura, propisuje se Muhamedu da noću kroz molitvu ponavlja objavljeni tekst Kurana, koji je do tada bio kratak, pa ga je bilo moguće cijelog odrecitirati u jednoj noći
|-
|<center>74.</center>
|[[Al-Muddessir]]
|'''المدثر'''
|Pokriveni
|<center>56</center>
|Meka
|
* Kao jedna od prvih sura, poziva Muhameda na obavljanje svoje poslaničke dužnosti pozivanja ljudi u pravu vjeru, te se sažeto dotiče mnogih temeljnih istina i principa Kurana
*
|-
|<center>75.</center>
|[[Al-Kijama]]
|'''القيامة'''
|Smak svijeta
|<center>40</center>
|Meka
|
* Objašnjenje koncepta ponovnog oživljavanja (uskrsnuća) svih mrtvih na Sudnjemu danu od strane Boga, kako bi bio obavljen konačni sud
*
|-
|<center>76.</center>
|[[Al-Insan]]
|'''الإنسان'''
|Čovjek
|<center>31</center>
|Medina
|
* Rajske ljepote i užici
*
|-
|<center>77.</center>
|[[Al-Mursalat]]
|'''المرسلات'''
|Poslani
|<center>50</center>
|Meka
|
* Sudnji dan i stanje vjernika i onih koji su poricali toga dana
*
|-
|<center>78.</center>
|[[An-Naba]]
|'''النبأ'''
|Vijest
|<center>40</center>
|Meka
|
* Život poslije smrti
*
* Dan ponovnog oživljenja i Božji sud toga dana
|-
|<center>79.</center>
|[[An-Naziat]]
|'''النازعات'''
|Oni koji čupaju
|<center>46</center>
|Meka
|
* Utvrđivanje istinitosti Sudnjega dana i ponovnog oživljenja, te upozorenje onima koji utjeruju Poslanika u laž
*
* Navođenje primjera iz života Musaa (Mojsija) i njegovog progonstva od strane faraona
* Vrijeme Sudnjega dana poznato je samo Alahu, i nikome drugome, čak ni njegovu Poslaniku
|-
|<center>80.</center>
|[[Abasa]]
|'''عبس'''
|Namrštio se
|<center>42</center>
|Meka
|
* Bog kritikuje Muhameda jer se namrštio i ignorirao slijepog čovjeka koji je došao da sluša o vjeri, a svoju pažnju je usmjerio prema bogatim glavešinama
*
|-
|<center>81.</center>