Razlika između inačica stranice »Popis kuranskih sura«

bez sažetka
|<center>81.</center>
|[[At-Takvir]]
|'''التكوير'''
|Pestanak sjaja
|<center>29</center>
|<center>82.</center>
|[[Al-Infitar]]
|'''الانفطار'''
|Rascjepljenje
|<center>19</center>
|<center>83.</center>
|[[Al-Mutaffifun]]
|'''المطففين'''
|Oni koji pri mjerenju zakidaju
|<center>36</center>
|<center>84.</center>
|[[Al-Inšikak]]
|'''الانشقاق'''
|Cijepanje
|<center>25</center>
|<center>85.</center>
|[[Al-Burudž]]
|'''البروج'''
|Sazviježđa
|<center>22</center>
|<center>86.</center>
|[[At-Tarik]]
|'''الطارق'''
|Onaj koji kuca
|<center>17</center>
|<center>87.</center>
|[[Al-Ala]]
|'''الأعلى'''
|Svevišnji
|<center>19</center>
|<center>88.</center>
|[[Al-Gašija]]
|'''الغاشية'''
|Teška nevolja
|<center>26</center>
|<center>89.</center>
|[[Al-Fedžr]]
|'''الفجر'''
|Zora
|<center>30</center>
|<center>90.</center>
|[[Al-Beled]]
|'''البلد'''
|Grad
|<center>20</center>
|<center>91.</center>
|[[Aš-Šems]]
|'''الشمس'''
|Sunce
|<center>15</center>
|<center>92.</center>
|[[Al-Lejl]]
|'''الشمس'''
|Noć
|<center>21</center>
|<center>93.</center>
|[[Ad-Duha]]
|'''الضحى'''
|Jutro
|<center>11</center>
|<center>94.</center>
|[[Al-Inširah]]
|'''الإنشراح'''
|Širokogrudnost
|<center>8</center>
|<center>95.</center>
|[[At-Tin]]
|'''التين'''
|Smokva
|<center>8</center>
|<center>96.</center>
|[[Al-Alek]]
|'''العلق'''
|Ugrušak
|<center>19</center>
|<center>97.</center>
|[[Al-Kadr]]
|'''القدر'''
|Sudbina
|<center>5</center>
|<center>98.</center>
|[[Al-Bejjina]]
|'''البينة'''
|Dokaz jasni
|<center>8</center>
|<center>99.</center>
|[[Az-Zilzal]]
|'''الزلزل'''
|Zemljotres
|<center>8</center>
|<center>100.</center>
|[[Al-Adijat]]
|'''العاديات'''
|Oni koji jure
|<center>11</center>
|<center>101.</center>
|[[Al-Karia]]
|'''القارعة'''
|Propast
|<center>11</center>
|<center>102.</center>
|[[At-Tekasur]]
|'''التكاثر'''
|Nadmetanje
|<center>8</center>
|<center>103.</center>
|[[Al-Asr]]
|'''العصر'''
|Vrijeme
|<center>3</center>
|<center>104.</center>
|[[Al-Humaza]]
|'''الهمزة'''
|Klevetnik
|<center>9</center>
|<center>105.</center>
|[[Al-Fil]]
|'''الفيل'''
|Slon
|<center>5</center>
|<center>106.</center>
|[[Kurejš (sura)|Kurejš]]
|'''قريش'''
|Pleme Kurejš
|<center>4</center>
|<center>107.</center>
|[[Al-Maun]]
|'''الماعون'''
|Davanje pomoći
|<center>7</center>
|<center>108.</center>
|[[Al-Kevser]]
|'''الكوثر'''
|Obilje
|<center>3</center>
|<center>109.</center>
|[[Al-Kafirun]]
|'''الكوثر'''
|Nevjernici
|<center>6</center>
|<center>110.</center>
|[[An-Nasr]]
|'''النصر'''
|Pomoć
|<center>3</center>
|<center>111.</center>
|[[Al-Leheb]]
|'''اللهب'''
|Plamen
|<center>5</center>
|<center>112.</center>
|[[Al-Ihlas]]
|'''الإخلاص'''
|Iskrenost
|<center>4</center>
|<center>113.</center>
|[[Al-Felek]]
|'''الفلق'''
|Svitanje
|<center>5</center>
|<center>114.</center>
|[[An-Nas]]
|'''الناس'''
|Ljudi
|<center>6</center>