Zagrebačke gradske četvrti: razlika između inačica

(Ispravak.)
Oznake: mobilni uređaj m.wiki
Oznake: mobilni uređaj m.wiki
* 15 članova u gradskoj četvrti koja ima od 30 000 do 50 000 stanovnika (Črnomerec, Donja Dubrava, Donji grad, Gornji grad - Medveščak, Maksimir, Novi Zagreb - zapad, Podsused - Vrapče, Stenjevec, Trnje)
* 19 članova u gradskoj četvrti koja ima više od 50 000 stanovnika (Gornja Dubrava, Novi Zagreb - istok, Peščenica - Žitnjak, Sesvete, Trešnjevka - sjever, Trešnjevka - jug)
Članove vijeća gradske četvrti biraju građani s područja gradske četvrti na temelju [[opće biračko pravo|općeg biračkog prava]] na [[neposredniIzbori u Republici izboriHrvatskoj|neposrednim izborima]] tajnim glasovanjem. Mandat članova vijeća gradske četvrti traje četiri godine.
 
Vijeće gradske četvrti samostalno donosi pravila gradske četvrti, donosi financijski plan i završni račun, odlučuje o raspolaganju imovinom gradske četvrti, donosi plan malih komunalnih akcija (gradnja, uređivanje i održavanje manjih objekata komunalne infrastrukture i manjih javnih objekata kojima se poboljšava komunalni standard građana) i utvrđuje prioritet u njihovoj realizaciji, bira predsjednika i potpredsjednika vijeća, saziva mjesne zborove građana, organizira i provodi [[civilna zaštita|civilnu zaštitu]] na svom području, usklađuje rad mjesnih odbora, donosi program rada i izvješće o radu, donosi poslovnik o svom radu, surađuje s drugim gradskim četvrtima na području Grada Zagreba osobito sa susjednim, surađuje s udrugama na svom području u pitanjima od interesa za građane gradske četvrti, i ostalo. Također, vijeće gradske četvrti predlaže koncept razvoja svoga područja u okviru razvojnog plana Grada Zagreba, predlaže rješenja od interesa za svoje područje u postupcima izrade i donošenja prostornih i drugih planskih dokumenata i njihova ostvarenja, prati stanje u komunalnoj infrastrukturi na svom području i predlaže programe razvoja komunalne infrastrukture,brine se o uređivanju naselja, kvaliteti stanovanja, komunalnim objektima, infrastrukturi te obavljanju komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti od značenja za gradsku četvrt, brine se o zadovoljavanju potreba stanovnika na području predškolskog odgoja i [[obrazovanje|obrazovanja]], [[javno zdravstvo|javnog zdravstva]], [[socijalna skrb|socijalne skrbi]], [[kultura|kulture]], [[tehnička kultura|tehničke kulture]] i [[šport]]a od značenja za gradsku četvrt, predlaže i prati mjere i akcije za zaštitu i unapređivanje okoliša te za poboljšanje uvjeta života, predlaže mjere nakon razmatranja stanja sigurnosti i zaštite osoba, imovine i dobara na svome području, predlaže mjere za učinkovitiji rad komunalnih službi, predlaže osnivanje ustanova u djelatnostima brige o djeci predškolske dobi, obrazovanja, javnog zdravstva, socijalne skrbi, kulture, tehničke kulture i športa, prati rad ustanova u tim djelatnostima osnovanim radi zadovoljavanja potreba stanovnika na svome području te predlaže mjere za unapređivanje njihova rada, predlaže imenovanje ulica, javnih prometnih površina, parkova, športskih terena, škola, vrtića, ustanova u kulturi i svih drugih objekata na svojem području, može predložiti područja mjesnih odbora na svojem području, predlaže promjenu područja gradske četvrti, odnosno mjesnih odbora na svojem području, predlaže kandidate za suce porotnike.
Anonimni suradnik