Razlika između inačica stranice »Matematička formulacija kvantne mehanike«

 
Neka je <math>\psi(x)=(1+|x|)^{-\frac{2}{3}}</math>
Vidimo da je <math>\psi(x)</math> kvadratno integrabilna funkcija, no, kada na tu funkciju djelujemo operatorom položaja rezultirajuća funkcija više nije kvadratno integrabilna, što znači da nije definirana na Hilbertovom prostoru.
 
 
=== Primjer 3: Adjungirani operator ===
 
Ukoliko je dan ograničeni operator <math>\hat{A}</math> definiran na Hilbertovom prostoru, adjungat operatora je dan s <math><\psi,\hat{A}^*\psi>=<\hat{A}\psi,\psi></math>
[[Kategorija:Kvantna mehanika]]
26

uređivanja