Razlika između inačica stranice »Suradnik:Drago Karlo/Stranica za vježbanje«

bez sažetka
==POLARNOST==
---------------------------------------------------------
[[File:VFPt dipole animation.gif|mini|300px|Razdvajanje težišta električnog naboja]]
[[File:Dipolna molekula HCl.png|thumb|250px|Dipolna molekula HCl: ''μ''=3,62·10<sup>-30</sup> Cm]]
[[File:Dipolna molekula vode.png|thumb|250px|Dipolna molekula vode: ''μ''=6,14·10<sup>-30</sup> Cm]]
==Polarnost kemijske veze==
[[Kovalentna veza]] može biti polarna i nepolarna. Polarna kovalentna veza je ona čiji pripadajući elektroni nisu jednako podijeljeni između dva atoma jer ih jedan atom jače privlači nego drugi. <ref>[http://glossary.periodni.com/rjecnik.php?hr=polarna+kovalentna+veza] Generalić Eni, "Englesko-hrvatski kemijski rječnik & glosar: "Polarna molekula", 23 Feb. 2017. KTF-Split. 3 Apr. 2017.</ref> Kad se kovalentnom vezom vežu raznovrsni atomi, koji imaju različit afinitet prema elektronima, tada atom s većim afinitetom jače privuče zajednički elektronski par. Najjednostavniji primjer je veza između atoma klora i vodika u molekuli klorovodika:
Dipolni karakter molekula opada od HF do HI. Drugim riječima najveći djelomični ionski karakter veze ima molekula HF a najmanji HI. Kad bi veza između atom klora i vodika bila čisto ionskog karaktera, onda bi molekula HCl imala dipolni moment:<ref>Filipović, Lipanović: "Opća i anorganska kemija", 9. izd., Školska knjiga, Zagreb, 1995., ISBN 953-0-30907-4, str.255-257 </ref>
:::<math>\mu = e \cdot l=1,60\mathrm{\cdot 10^{-19}C\cdot 1,28\cdot 10^{-10}m = 20,5\cdot 10^{-30}Cm}\qquad</math> gdje je naboj elektrona 1,60·10<sup>-19</sup> C
Dipolni moment H<sub>2</sub> je nula jer je veza nepolarna. Dipolni moment O−H veze dolazi od njene polarnosti i ima vrijednost 4,3·10<sup>-30</sup> CMCm, što je više od vrijednosti dipolnog momenta za Cl−H vezu.
 
Sve što smo do sada rekli odnosi se jednako na kemijske veze kao i na molekule u cjelini, jer smo razmatrali dvoatomne molekule. Međutim dipolni moment neke kemijske veze je vektorska veličina i do dipolnog momenta složenijih molekula dolazimo na poseban način.
 
==Polarnost molekula==
Ukupni dipolni moment molekule može biti nula iako molekula sadrži polarne veze. To se događa ako su dipolni momenti pojedinačnih veza raspoređeni simetrično da se poništavaju. Četri C−H dipolna momenta molekule metana razmještena su simetrično u tri dimenzije i geometrijski pravilno pod istim kutovima, tako da se dipolni momenti vektorskim zbrajanjem veličina poništavaju a rezultat je nula. Molekula metana je nepolarna.
 
Molekula vode ima svoje dvije veze pod kutem od 105°, dva dipolna momenta O−H veza po 4,3·10<sup>-30</sup> Cm, koji se ne poništavaju i zato je molekula polarna. Vektorskim zbrajanjem ova dva dipola daju rezultat od 6,14·10<sup>-30</sup> Cm za molekulu kao dipol.
 
==Polarnost organskih spojeva==
578

uređivanja