Razlika između inačica stranice »Suradnik:Drago Karlo/Stranica za vježbanje«

bez sažetka
Osmotski tlak otopine upravo je proporcionalan množinskoj koncentraciji otopljene tvari i apsolutnoj temperaturi. Iz tih odnosa je nizozemski kemičar J. H. Van't Hoff, prvi dobitnik Nobelove nagrade za kemiju 1901.g., izveo 1887.g. jednadžbu za osmotski tlak otopine, <math>\mathit{\Pi}</math>:
 
:::<math>\mathit{\Pi} V = nRTnRTi \qquad</math> gdje je ''R'' opća plinska konstanta (8,3143 JK<sup>-1</sup>mol<sup>-1</sup>), ''n'' množina otopljene tvari u volumenu ''V'', ''T'' temperatura u Kelvinima
gdje je ''R'' opća plinska konstanta (8,3143 JK<sup>-1</sup>mol<sup>-1</sup>), ''n'' množina otopljene tvari u volumenu ''V'', ''T'' temperatura u Kelvinima, ''i'' broj čestica na koje tvar disocira (za NaCl i=2 ...)
Jednadžba može služiti za izračunavanja molne mase neke tvari, <math> \ M</math>:
:::<math> \ M=\frac{mRT}{V \mathit{\Pi}}</math>
 
Upadljiva je sličnost s jednadžbe osmotskog tlaka s jednadžbom [[Idealni plin|idealnog plina]]. Obje jednadžbe podliježu zakonima kinetike i vrijede za razrijeđene plinove odnosno otopine. Uzima se koncentracija zada jednadžba osmotskog tlaka vrijedi za koncentracije manje od 0,1 molL<sup>-1</sup> i ispod 25° C. Zato takve otopine nazivamo ''idealnim otopinama''. Utvrđena je zajednička ovisnost tri pojave samo o koncentraciji molekula a ne i o vrsti (prirodi) molekula, a to su: povišenje vrelišta otopina, sniženje ledišta otopina i osmoza. Takvo svojstvo otopina nazivamo '''[[Koligativna svojstva|koligativno svojstvo]]'''.<ref name="Fil"> Filipović, Lipanović: "Opća i anorganska kemija", 9. izd., Školska knjiga, Zagreb, 1995., ISBN 953-0-30907-4, str.402-405 </ref>
:::<math>\mathit{\Pi} V = nRTnRTi \qquad</math>ovu jednadžbu napišimo malo drugačije:
:::<math>\mathit{\Pi} = cRTcRTi \qquad</math>gdje je <math>c</math> koncentracija otopine
 
U primjeru otopine soli natrijeva klorida, NaCl, masenog udjela od 3,5% (koncentracija morske vode), osmotski tlak koji se može izračunati iznosi 29 bar. To je minimalni tlak koji se mora primijeniti u postupku [[Povratna osmoza|povratne osmoze]] kojom se iz morske vode dobiva pitka voda.
===Primjer otopine morske vode===
Morska voda je otopina soli (natrijeva klorida, NaCl) masenog udjela 3,5% (koncentracija morske vode). Koliki osmotski tlak može ostvariti takva otopina?
:::<math>w(\mathrm{NaCl})=3,5 % \quad ili\quad c(\mathrm{NaCl})=0,5989\ mol/L</math>
:::<math>\mathit{\Pi}=cRTi=0,5989 \ \mathrm{mol/L\cdot 8,314 \ J/Kmol\cdot 293\ K\cdot2=29,18\cdot10^5 Pa=29,18\ bar}</math>
 
UOsmotski primjeru otopine soli natrijeva klorida, NaCl, masenog udjela od 3,5% (koncentracijatlak morske vode), osmotski tlak koji se može izračunatidosegnuti iznosido 29 bar. Toa to je minimalni tlak koji se mora primijeniti u postupku [[Povratna osmoza|povratne osmoze]] (vidi niže) kojom se iz morske vode dobiva pitka voda.
 
==Osmozna koncentracija==
578

uređivanja