Razlika između inačica stranice »Električno polje«

m
m (nadopunio Električno polje)
*<math>\ \epsilon_0</math> - dielektrična konstanta vakuuma,
*<math>\ \epsilon_r</math> r- elativna dielektrična konstanta tvari u kojem djeluje električno polje,
*<math>\ \mathbf{E}</math> - električno polje (kvadrat električnog polja znači da se električno polje [[skalarni umnožak|skalarno množi]] samo sa sobom, pa je on identički jednak kvadratu apsolutne vrijednosti električnog polja)'
 
Ukupna energija električnog polja sadržana u [[volumen]]u ''V'' je stoga:
:<math>U = \int_{V} \frac{1}{2} \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot \mathbf{E}^2 \, \cdot \mathrm{d}V</math>
 
gdje je ''U'' - energija električnog polja, a d''V'' - element volumena.
 
== Izvori ==