Difference between revisions of "Bijeli Lotos Kempo"

no edit summary
BIJELI LOTOS kao škola KEMPA otjelovljuje dijelove tradicionalnog učenja, korijene kojeg, se mogu pronaći u drevnoj Indiji i Kini gdje se vještina upražnjavala primarno kao način ujedinjenja uma i tijela, metoda buđenja i usklađenja energije, postignuće i održavanja mirnoće i sklada.
 
Škola bijeli Lotos provodi i kontinuirano traži podršku u projektu "Stop nasilju" koja- koji je emitirana na nacionalnoj televiziji. <ref>http://www.youtube.com/watch?v=izjDLKRI5_4</ref> <ref>http://bijeli-lotos.hr/Stop_Nasilju.htm</ref> <ref>http://www.kempo.hr/?page_id=300</ref>
 
Bijeli Lotos Kempo "ratnik" je svaki pojedinac koji iznad svega cijeni i poštuje sam život, te vidi rođenje u ljudskom obliku kao priliku koju ne treba olako propustiti, ozbiljno je svjestan prolaznosti te prilike. <ref>http://bijeli-lotos.hr/Uloga_u_Zivotu.htm</ref>
Anonymous user