Razlika između inačica stranice »Žumberačka gora«

(removing a misidentified picture)
Flora je jedno od najvećih bogatstava Žumberačke gore: ona je dom za više od 1000 biljnih vrsta, od kojih je 14 vrsta globalno ugroženo, a još 90 ih se nalazi na listi ugroženih biljaka Hrvatske.
 
Šume prekrivaju većinu površine Žumberačke gore. Mogu se naći šume brežuljkastog pojasa, šume gorskog pojasa, pa i šume pretplaninskog pojasa na glavnom hrptu u predjelima višim od 950 metara. Na slovenskoj strani, u blizini [[Sveta Gera|Svete Gere]], nalazi se prašuma. Najviše je [[Bukva|bukove]] šume koja se nalazi u [[Šume gorskog pojasa Hrvatske|gorskom pojasu]].<ref>[http://croatica.botanic.hr/~ekolbilj/ekologijabilja/ekologijabilja.htm Skripta za ekologiju bilja - Alegro]</ref> Na većim površinama mogu se naći i [[hrast kitnjak]] i [[obični grab]] (u [[Šume brežuljkastog pojasa Hrvatske|brežuljkastom pojasu]]), te [[hrast medunac]] i [[crni grab]] (na strmijim južnim padinama). U tim se šumama mogu pronaći ugrožene vrste [[hrvatska perunika]] (''[[Iris Croatica]]'') i [[blagajev likovac]] (''[[Daphne blagayana]]'').
 
Travnjaci i močvare su također dom mnogim biljnim vrstama, među kojima treba spomenuti [[Runolist|runolist]] (''[[Leontopodium alpinum]]''), [[Uskolisna suhoperka|uskolisnu suhoperku]] (''[[Eriophorum angustifolium]]'') i [[Čaškasta baluška|čaškastu balušku]] (''[[Tofieldia calyculata]]''), [[prosasti šaš]] (''[[Carex panicea]]'') i [[mirisavi dvolist]] (''[[Platanthera bifolia]]'') te [[izduženi šaš]] (''[[Carex elongata]]'').
 
Žumberačka gora je također dom mnogim [[lišajevi]]ma i [[Gljive|gljivama]], od kojih su neke i globalno ugrožene, primjerice [[sivosmeđa puževica]] (''Hygrophorus camarophyllus''), ali i čitav niz drugih gljiva.