Razlika između inačica stranice »Rezonantna frekvencija u električnim titrajnim krugovima«

m
typog
m
m (typog)
gdje ćemo s '''''H'''(t)'' prikazati Heavisideovu "Step" funkciju i gdje je
 
:<math> \omega = 2 \Pipi\ f = \sqrt ({\frac{1}{LC})} </math>
 
kružna frekvencija. Titrajni krug će, dakle, neprigušeno periodički zatitrati kružnom frekvencijom koja je određena veličinom induktiviteta i kapaciteta.
gdje je
 
:<math> \omega = \sqrt ({\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2})} </math>
 
nova, niža, rezonantna frekvencija prigušenog titrajnog kruga, a eksponencijalna funkcija
gdje je
 
:<math> \omega = 2 \Pi\ f = \sqrt ({\frac{1}{LC})} </math>
 
kružna frekvencija. Paralelni titrajni krug će, dakle, neprigušeno periodički zatitrati jednakom kružnom frekvencijom kao i serijski.
Prikazom impedancije u području kompleksne frekvencije te uz pobudu kruga strujnim impulsom <math> i(t) = \delta(t) \, </math> dolazi se do analogno jednakih odnosa u usporedbi sa serijskim prigušenim titrajnim krugom. Odziv titrajnog kruga u domeni vremena '''''u'''(t)'' bit će u takvim prilikama također periodička cos funkcija niže frekvencije i prigušenog titranja gdje je
 
:<math> \omega = \sqrt ({\frac{1}{LC}- \frac{R^2}{2L^2})} </math>
 
kružna frekvencija, a eksponencijalna funkcija
28

uređivanja