Općinski načelnik: Razlika između inačica

bez sažetka
Oznaka: uklonjeno preusmjeravanje
No edit summary
'''Općinski načelnik''' je, kao nositelj [[izvršna vlast|izvršne vlasti]] općine, zadužen da provodi politiku i regulira odluke i druge akte [[Općinsko vijeće|općinskog vijeća]] i rukovodi administrativnom službom općine.
 
Općinski načelnik priprema i prijedloge općih akata ya općinsko vijeće, izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata općinskog vijeća, usmjerava djelovanje upravnih tijela općine te nadzire njihov rad, upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu općine kao i njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom i statutom, odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina općine i raspolaganju ostalom imovinom u skladu sa Zakonom, statutom općine i posebnim propisima, imenuje i razrješuje predstavnike općine u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba, osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno, te obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom.
Općinski načelnik predlaže skupštini [[statut općine]], odluke i druge opće akte, [[budžet]], završni račun budžeta, programe i planove iz nadležnosti skupštine, odgovoran je za izvršenje povjerenih poslova državne uprave, osniva i uređuje općinske administrativne službe, predstavlja i zastupa općinu, odgovoran je za zakonitost akata koje predlaže skupštini, donosi akte i preduzima druge radnje u rukovođenju administrativnom službom općine, te obavlja druge poslove utvrđene zakonom i statutom općine.
 
Općinski načelnik samostalno utvrđuje unutrašnju organizaciju općinske administrativne službe, koja se zasniva na kriterijima efikasnosti, djelotvornosti i ekonomičnosti uz poštivanje zakonom utvrđenih principa.
 
==Povezani članci==