Spalionice otpada: razlika između inačica

m
No edit summary
Spalionice otpada, osim velikih komunalnih sustava, mogu biti i manje, "šaržne" spalionice.
Primjeri takvih spalionica su: spalionice životinjskog [[otpad]]a (otpad kao što je otpad iz [[klaonica|klaonica]], uginuća sa farmi ...), spalionice medicinskog otpada (infektivnog i općenito medicinskog), spalionice industrijskog otpada i slično.
Prednost takvih spalionica otpada je ta što se otpad (osobito potencijalno infektivan otpad kao što je živtinjskiživotinjski ili medicinski) zbrinjava na mjestu nastanka, bez potrebe za rizičnim i skupim transportom istog.
Na taj se način umanjuje opasnost od širenja zaraznih bolesti i najčešće umanjuje trošak zbirnjavanja otpada.
[[File:Maishima waste treatment center Osaka JPN 002.jpg|minijatura|mini|Spalionica otpada u Osaki koja koristi toplinu za proizvodnju električne energije, dizajnirao Friedensreich Hundertwasser.]]