Razlika između inačica stranice »Odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske«

m
Pored priznanja koje dodjeljuje predsjednik Republike, ''Poslovnik Hrvatskoga sabora'' predviđa da Sabor može odlukom, poveljom, zahvalnicom ili drugim aktom domaćem ili stranom državljaninu ili organizaciji odati priznanje za njihov rad koji je od osobitog interesa za Republiku Hrvatsku.
 
''Zakonom o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske''<ref>[https://www.zakon.hr/z/327/Zakon-o-slu%C5%BEbi-u-Oru%C5%BEanim-snagama-Republike-Hrvatske izZakon [[2002]]o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 73/13, 75/15, 50/16, 30/18)]</ref> predviđeni su kao [[Vojna priznanja u Oružanim snagama Republike Hrvatske|vojna priznanja]] sljedeći oblici: vojne medalje, plakete, pohvale i nagrade. VrhovniVrste zapovjednikvojnih propisujemedalja, uvjete i postupak njihove dodjele, tepravilnikom vrstepropisuje Predsjednik Republike na prijedlog ministra obrane i uz mišljenje načelnika Glavnog stožera.<ref>[https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_07_67_1348.html Pravilnik o vrstama vojnih medalja, kojeuvjetima sei mogupostupku dodijelitinjihove pripadnicimadodjele Oružanih(Narodne snaganovine, br. 67/19)]</ref> Vrste vojnih plaketa te ustrojbenimuvjete jedinicamai [[Ministarstvopostupak obranenjihove Republikedodjele Hrvatske|Ministarstvapravilnikom propisuje ministar obrane]]. Vrste pohvala i Oružanihnagrada snaga,te dokuvjete i postupak njihove dodjele pravilnikom propisuje ministar obrane.<ref>[https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_10_110_2138.html propisujePravilnik o vrstevrstama pohvala i nagrada, uvjeteuvjetima i postupakpostupku njihove dodjele (Narodne novine, br. 110/15,][https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_05_47_1104.html 47/17,][https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_08_86_2062.html 86/17)]</ref>
 
Postoje i posebna priznanja i ostale nagrade iz djelokruga nekog ministarstva ili drugog tijela državne uprave, a javna priznanja mogu iskazivati [[Lokalna i područna (regionalna) samouprava u Hrvatskoj|jedinice lokalne i područne samouprave]] (općine, gradovi i županije) odlukom svog predstavničkog tijela.