Razlika između inačica stranice »Odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske«

 
== Ostale državne nagrade ==
Pored priznanja koje dodjeljuje predsjednik Republike, ''Poslovnik Hrvatskoga sabora''<ref>[https://www.sabor.hr/sites/default/files/uploads/inline-files/Poslovnik%20Hrvatskoga%20sabora%20-%20procisceni%20tekst%202018.pdf Poslovnik Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 81/13, 113/16, 69/17 i 29/18)]</ref> predviđa da Sabor može odlukom, poveljom, zahvalnicom ili drugim aktom domaćem ili stranom državljaninu ili organizaciji odati priznanje za njihov rad koji je od osobitog interesaznačenja za Republiku Hrvatsku.
 
''Zakonom o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske''<ref>[https://www.zakon.hr/z/327/Zakon-o-slu%C5%BEbi-u-Oru%C5%BEanim-snagama-Republike-Hrvatske Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 73/13, 75/15, 50/16, 30/18)]</ref> predviđeni su kao [[Vojna priznanja u Oružanim snagama Republike Hrvatske|vojna priznanja]] sljedeći oblici: vojne medalje, plakete, pohvale i nagrade. Vrste vojnih medalja, uvjete i postupak njihove dodjele pravilnikom propisuje Predsjednik Republike na prijedlog ministra obrane i uz mišljenje načelnika Glavnog stožera.<ref>[https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_07_67_1348.html Pravilnik o vrstama vojnih medalja, uvjetima i postupku njihove dodjele (Narodne novine, br. 67/19)]</ref> Vrste vojnih plaketa te uvjete i postupak njihove dodjele pravilnikom propisuje ministar obrane. Vrste pohvala i nagrada te uvjete i postupak njihove dodjele pravilnikom propisuje ministar obrane.<ref>[https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_10_110_2138.html Pravilnik o vrstama pohvala i nagrada, uvjetima i postupku njihove dodjele (Narodne novine, br. 110/15,][https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_05_47_1104.html 47/17,][https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_08_86_2062.html 86/17)]</ref>