Razlika između inačica stranice »Hrvatske općine i gradovi«

m (right)
:''O izborima za članove predstavničkih tijela vidjeti članak [[Lokalni izbori u Hrvatskoj]]''
 
Općinsko vijeće u općinama, odnosno gradsko vijeće u gradovima pred­stavničko je tijelatijelo građana i tijela lokalne samouprave koje donose akte u okviru djelokruga jedinice lokalne samouprave te obav­ljaju druge poslove u skladu sa zakonom i statutom.
 
Broj članova predstavničkog tijela mora biti neparan, a određuje se statutom općine, odnosno grada i to tako da predstavničko tijelo:
* grada koji ima više od 30.000 stanovnika, ima od devetnaest do tridesetpet članova.
 
Mandat članovima predstavničkih tijela traje 4 godine. lanoviČlanovi predstavničkog tijela nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi. Član predstavničkog tijela dužnost obavlja počasno i za to ne prima plaću, ali ima pravo na naknadu troškova u skladu s odlukom predstavničkog tijela.
 
Predstavničko tijelo ima predsjednika i do dva potpredsjednika, koji se biraju većinom glasova svih članova predstavničkog tijela.
Anonimni suradnik